Handledning för rekrytering

Scouterna är äventyr och kompisar – både för barn och vuxna! Och ännu fler scouter ska vi bli!

Guide för rekryteringen

Handledningen för rekrytering är en guide för hela rekryteringsprocessen. Från planering till utvärdering. Här hittar du massa tips om både rekrytering av barn och vuxna, förslag på upplägg för möten, viktiga delar att inte missa och ett stöd att identifiera vem som kan tänka sig engagera sig som vuxen.

Handledningen handlar bland annat om:

- förberedelser
- skolrekrytering
- studentrekrytering
- vuxenrekrytering
- prova-på-möte
- informationsträff för vuxna
- utvärdering och reflektion

Skolgårdsrekrytering

Här kommer några saker att tänka på:

- Ta reda på hur många skolbarn som har rast samtidigt så du kan planera aktivitet därefter
- Det kan vara bra att vara fler än en ledare på plats. Kanske har kåren några utmanare eller roverscouter som kan vara med?
- Tänk över säkerheten! Även om dina scouter kan hantera en kniv eller en öppen eld kanske inte skolbarnen du besöker kan det.
- Tänk över hur ni sprider information och inbjudningar. Kan ni ge informationsflyers till direkt till skolbarnens lärare istället för till barnen på rasten?

Övriga resurser

Ta stöd av en konsulent!

Som direktansluten scoutkår kan ni kontakta ert regionala kansli för att få massa bra stöd kring hur ni kan använda materialet, lägga upp en plan och genomföra en medveten rekrytering som ger resultat. Är kåren med i en samverkansorganisation kan ni kontakta er verksamhetsutvecklare/föreningsutvecklare.

Introducera nya ledare i scoutkåren

Introduktionsguiden är ett verktyg för scoutkårer. Här finns metoder och mallar som kan användas inför och under introduktionen av nya ledare. Allt för att fånga engagemanget och få till en bra start.