Ledarutveckling

Som scoutledare lär du genom att göra och utvecklas i processen. För dig som vill lära mer erbjuder Scouterna massor av möjligheter. Det finns ett stort kursutbud i hela landet både fysiskt och digitalt genom Scouternas folkhögskola. Kåren kan också boka en workshop på önskat tema med en av Scouternas utvecklingskonsulenter. Hur vill du utvecklas?

Ledarskapsön

Scoutledarutbildningar

Scouternas folkhögskola är scoutrörelsens centrum för ledarskap och pedagogik. Genom regionala utbildningar ges scoutledare möjlighet till personlig utveckling. Hur vill du utvecklas? Kika på utbudet av scoutledarutbildningar genom Ledarskapsön och hitta ditt nästa utvecklingstillfälle i kurskatalogen.  

Trygga Möten

All scoutverksamhet ska vara trygg och fri från övergrepp och kränkningar. Webbkursen i Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare och ska göras vart tredje år. Det handlar om att vara schyssta deltagare emellan och att ledare har kunskap och mod att agera om något händer. Kursen tar ca 60 minuter. För att logga in behöver din emailadress vara registrerad i Scouternas medlemsregister Scoutnet.    

Kåren kan också boka en utbildad samtalsledare att tillsammans gå igenom webbkursen. Mötet avslutas med att alla enskilt gör testet i webbkursen för att få kursintyg, i samband med träffen eller senare. Boka samtalsledare genom Scouternas regionala kanslier.

Anpassat ledarskap

Webbkursen Anpassat Ledarskap ger verktyg som underlättar för alla i gruppen. Kursen fokuserar på kunskap om hur du leder barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD och autism. Kursen tar ca 60 minuter.  För att logga in behöver din emailadress vara registrerad i Scouternas medlemsregister Scoutnet.  

Det går också att boka en workshop i Anpassat ledarskap genom Scouternas regionala kanslier.

Workshop om Scouternas Program

Har kåren nya ledare som vill få koll på Scouternas program? Vill avdelningen ha hjälp med terminsplanering? Behöver utmanarlaget inspiration för att planera projekt? Boka en workshop med en av Scouternas Utvecklingskonsulenter på närmaste regionala kansli så skräddarsyr de ett upplägg efter era önskemål.