Scouter i grupp på klippa, som blickar in i kameran

Anpassa efter behov

Vi funkar olika! Scouterna vill att alla barn och unga ska kunna vara med, utifrån sina förutsättningar. ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte, men innebär ändå behov av ett anpassat ledarskap.

Här hittar du kunskaper och verktygen efter de behov som finns i gruppen. Gå webbkursen Anpassat ledarskap, upptäck vårt bildstödsmaterial med scouttema och få bra tips från unga med NPF.

Anpassat ledarskap webbkurs

Kursen Anpassat ledarskap ger dig grundläggande kunskaper om ADHD och autism. Du får med dig olika strategier och tydliga verktyg för att anpassa ditt ledarskap. Det handlar om att lära känna dina deltagare, vara tydlig och kunna behålla lugnet.

Online training in english

Do you or someone else need to take the course in English? Then you'll find it here.

Filmen ovan ger dig en kort introduktion till webbkursen.

Anpassat ledarskap fördjupning

Anpassat ledarskap fördjupning ger dig fördjupade kunskaper och förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med ADHD eller autism.

Du får nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid.

Bildstöd för scouter

Att använda bildstöd är hjälpsamt för de allra flesta. Det stödjer inlärningen och koncentrationen, det kan ge struktur till verksamheten och bidra till en förståelse för vad som ska hända.

Det här materialet som Scouterna har tagit fram fokuserar på bildstöd för att komplettera kommunikationen och fungera som ett stöd för verksamheten. Här kan du läsa mer om hur du kan använda scouternas bildstöd.

Enskilda bilder

Önskar du kunna skriva ut en bild i taget? Då finns de att hitta här nedan.

Exempel för scoutmöte

Här finns ett exempel på hur du kan använda bildstöd för ett scoutmöte.

Boka en workshop

Det går också att boka en workshop i Anpassat ledarskap genom Scouternas regionala kanslier. Läs mer om olika workshops här.

Tips och broschyrer

Har du själv eller ditt barn ADHD, autism eller annat behov av ett anpassat ledarskap? Berätta om behoven för dina ledare, så får de bättre förutsättningar att skapa rolig och utvecklande scouting.

Samtalsmall

Vad behöver just du? Hur gör ni hemma? Hur vill du att det ska vara hos oss? Och vad behöver du nu?

Med hjälp av en ny mall ska det bli lättare för scouter och ledare att prata om behov och förväntningar inför sommarens läger. Särskilt bra för personer med NPF-diagnoser, enkelt och strukturerat. Mallen är framtagen med inspiration från organisationen Attention.

Broschyr med kom-ihåg

I den här broschyren hittar du enkla punktlistor med sådant som kan vara bra att komma ihåg när du leder scouter som har till exempel ADHD eller autism.

Filmer

Tips från ledare

Hasse, Malena, Anna och Reband är alla ledare med lång erfarenhet av ett anpassat ledarskap. Här ger de sina bästa tips.

Tips från unga med NPF

I den här 3 minuter långa filmen ger Knut, Josephine, Malin, Håkan och David sina bästa tips till ledare.

Gruppens behov

Varje grupp är unik. Den påverkas av sina medlemmar, ledare och vad gruppen varit med om tillsammans.

Det bästa scoutmötet är anpassat efter vad just er grupp tycker om, klarar av och behöver träna på.

Scouting utvecklar 14 förmågor, som tex att kunna hantera relationer, självinsikt, självkänsla och att vara aktiv i gruppen. Vi kallar dem målspår. Ett bra sätt att anpassa upplägget efter behoven i just er grupp är att stanna upp och fundera på vilka förmågor som gruppen behöver träna på. Aktiviteter kopplade till varje målspår hittar ni i Aktivitetsbanken.