Anpassa efter behov

Här hittar du verktyg för att anpassa scoutverksamheten efter de behov som finns i gruppen. Webbkursen Anpassat ledarskap är en bra grund.

Till webbkursen Anpassat ledarskap

Scoutens behov

Vi funkar olika! Scouterna vill att alla barn och unga ska kunna vara med, utifrån sina förutsättningar. ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte, men innebär ändå behov av ett anpassat ledarskap. Här hittar du kunskaperna och verktygen.

Webbkurs för ledare

Filmen ger en kort introduktion till webbkursen Anpassat ledarskap.

Kursen ger grundläggande kunskap om ADHD och autism och strategier och verktyg att anpassa ledarskapet. Det handlar om att lära känna dina deltagare, vara tydlig, och ta det lugnt.

Här hittar du mer kunskap och verktyg för hur du anpassar ditt ledarskap till scouter med till exempel ADHD eller autism.

Tips från ledare

Hasse, Malena, Anna och Reband är alla ledare med lång erfarenhet av ett anpassat ledarskap. Här ger de sina bästa tips.

Tips från unga med NPF

I den här 3 minuter långa filmen ger Knut, Josephine, Malin, Håkan och David sina bästa tips till ledare.

Broschyr med kom-ihåg

I den här broschyren hittar du enkla punktlistor med sådant som kan vara bra att komma ihåg när du leder scouter som har till exempel ADHD eller autism.

Har du själv eller ditt barn ADHD, autism eller annat behov av ett anpassat ledarskap? Berätta om behoven för dina ledare, så får de bättre förutsättningar att skapa rolig och utvecklande scouting.

Gruppens behov

Varje grupp är unik. Den påverkas av sina medlemmar, ledare och vad gruppen varit med om tillsammans.

Det bästa scoutmötet är anpassat efter vad just er grupp tycker om, klarar av och behöver träna på.

Scouting utvecklar 14 förmågor, som tex att kunna hantera relationer, självinsikt, självkänsla och att vara aktiv i gruppen. Vi kallar dem målspår. Ett bra sätt att anpassa upplägget efter behoven i just er grupp är att stanna upp och fundera på vilka förmågor som gruppen behöver träna på. Aktiviteter kopplade till varje målspår hittar ni i Aktivitetsbanken.