Familjescouting

Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. Familjescouting är dessutom ett utmärkt sätt att få in fler vuxna i kåren.

Barn och vuxna tillsammans

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna i gruppen ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och det är viktigt att planera verksamheten så att både barn och vuxen kan ta en aktiv del i den.

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med. I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas. I varje kår får man själv sätta riktlinjer för om det kan vara flera barn per vuxen och om man även vill inkludera äldre syskon.

Äg din natur- ungdomar övar på att göra upp eld

Så funkar det

I det här 16-sidiga materialet får du som ledare en fin introduktion till familjescouting, till de symboler som används, familjescoutings olika sagor och praktiska tips för planering och möten.

Material för deltagare

I deltagarmaterialet finns en samling sidor som kan skrivas ut eller mailas till föräldrar och andra vuxna som vill veta mer om familjescouting. Det finns även pysselsidor så att scouterna också har roligt medan föräldrarna tittar igenom de andra sidorna.

Möt Parum och Magna

I familjescouting får vi träffa de två björnarna Parum och Magna och genom olika sagor får deltagarna följa med dem på äventyr. Parum är den lilla björnen och den som är mest påhittig och nyfiken. Parum gillar att utforska och prova nya saker. Magna är den som har upplevt många olika saker och situationer, som reflekterar och funderar över hur saker och ting fungerar eller hör samman. Tillsammans har de roligt, möter andra, leker, upptäcker nya spännande saker och hjälper varandra när det behövs.

När vi arbetar med yngre barn är sagan och fantasin bra verktyg för att bygga förståelse och fånga intresse. Genom att använda sagan som övergripande ramverk under mötena får både barn och vuxen en plattform att diskutera och fundera utifrån. Sagan kan användas för att bygga upp en berättelse och skapa förväntningar, spänning eller någon annan känsla som vi vill använda för att sätta tonen för mötet.

Familjescoutsagor

Det finns flera olika familjescoutsagor. Det finns en grundsaga som går att läsa mer om nedan samt olika sagor kopplade till olika teman. Sagosamlingen är en samling av sagor som kopplar till de olika mötesteman som finns i aktivitetspaketet för familjescouting. De sagorna inleds med en kortare berättelse på rim som följs av en lite längre berättelse som avslutas med några reflekterande rader på rim. Det går att använda sagan i sin helhet, läsa endast utvalda delar eller dela upp den i olika delar under mötet. Utöver sagosamlingen finns också ett antal kortare sagor där det både finns sagor som är helt på rim samt kortare sagor utan rim, alla dessa kortare sagor är också de kopplade till olika teman som ni kan använda fristående eller koppla till mötets aktiviteter. Mer information om hur sagorna kan användas finns i guiden "Så funkar det".  

Grundsaga 
Den kortare grundsagan beskriver vilka björnarna Parum och Magna är. Sagan avslutas med fyra meningar som är ett rop som deltagarna kan ropa tillsammans. Denna kortare sagovariant passar bra att ha som del i startceremonin för mötet. 

Märken

Familjescouter har egna märken som är runda och tillhör kategorin tillhörighetsmärken. De kan sättas fast på valfritt plagg eller accessoar. Då gruppen kanske bara träffas ett par gånger per termin och deltagarna kan variera från möte till möte är märken ett sätt att skapa samhörighet inom gruppen utan att behöva ha speciella kläder eller annan utrustning. Om ni väljer att använda scoutklädsel under mötena så ska märket för Familjescouting placeras på vänster ärm, under placeringen för lokala märken scoutkår och regionala märken/distrikt.  

Märkena finns i olika färgkombinationer och utföranden. Ni väljer själva vilket, eller vilka, av märkena som ska användas. Kanske vill ni välja olika märken för olika terminer, olika märken för olika patruller eller olika märken kopplat till olika teman för era träffar, valet av vilket märke som används när är kårens egna beslut.  

Grund för rekrytering

Genom Familjescouting möter vi en ny och helt annan målgrupp än i de befintliga åldersgrupperna. För många är det den allra första kontakten med scouting.

Barn som blir scouter
När det gäller de yngre deltagarna, barnen, så är Familjescouting ett bra sätt för dem att prova på scouting i praktiken. Steget till att sedan börja som Spårarscouter, eller i någon äldre åldersgrupp om de gör uppehåll något år, blir då inte så långt.

Vuxna som blir ledare eller funktionärer
Vuxna medlemmar kan vara svårare att rekrytera. Många har redan engagemang inom andra områden eller upplever sig inte ha tid. Genom Familjescouting får vi ett utmärkt tillfälle att visa upp vad deras engagemang både skulle kunna ge och innebära för dem. Under själva mötena ska de vuxna inte vara annat än fullvärdiga deltagare, men prata med och lär känna de vuxna deltagarna. Kanske finns det en möjlighet att få dem intresserade av att engagera sig på något mer sätt i er verksamhet eller få dem att bli intresserade av andra uppdrag efter tiden i Familjescouting. 

Affisch för rekrytering
Vill du bjuda in andra att prova på er Familjescouting? Här finns en utskrivbar pdf i A3 där du kan fylla i tid och plats för prova-på möten.

Aktivitetspaket

I det här materialet finns tips och idéer för möten och hur de kan läggas upp. Här finns också förslag på sex olika teman och tillhörande aktiviteter att utgå ifrån. Till varje tema kopplas också en liten saga om Parum och Magna.

Aktivitetspaket

Mer material

Syinstruktioner

Sy egna Parum- och Magna-björnar som kan följa med på alla familjescoutaktiviteter. Mönster finns att ladda ner:

App för familjescouting

Tillsammans med björnarna Parum och Magna kan ni åka ut på äventyr i den digitala världen. Ni kan läsa deras sagor på både svenska och engelska och hitta fakta om Scouterna.
I en liten sagovärld går det att spela olika små spel om till exempel första hjälpen, skräpplockning och matlagning.

Material på andra språk

För att fler ska kunna delta i vår verksamhet och starta upp familjescouting på egen hand, så finns nu materialet översatt till engelska och arabiska.

Målspår och scoutmetod

Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Vi kallar det målspår. För familjescouting finns inte åldersanpassade målspår men de generella beskrivningarna fungerar bra som inspiration. Scoutmetoden är det arbetssätt som all scouting bygger på t.ex. genom att arbeta i patruller och lära genom att få testa själv.