Åldersgrupper

Lär känna Scouternas åldersgrupper! De följer barns och ungas utveckling. Barn är olika, därför finns en inbyggd flexibilitet. I scoutkåren anpassas indelningen för att stödja scouternas utveckling på bästa sätt. Åldersgrupperna blir milstolpar i en inre och yttre färd som kan börja vid olika punkter.

Spårarscouten går oftast i årskurs 2 eller 3 i skolan. De lär sig bäst genom att göra och har en mer utvecklad motorik än i förskoleåldern.   I Scouterna har spårarna fått upp spåret på något nytt och vågar sig utanför hemmiljön med mod och upptäckarglädje. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med ett tydligt stöd från vuxna. De skapar kontakter utanför skola och familj, med jämnåriga, äldre och vuxna genom Scouterna. Fantasin sprudlar och genom hajker och äventyr är det lätt att leva sig in i andra världar.   

NYFIKENHET

PROVA

NATUR

FANTASI

ROLIGT

Upptäckarscouten går oftast i årskurs 4 eller 5 i skolan. I den här åldern sker en kraftig utveckling mot större självständighet. Upptäckarscouten kan ta vara på sig själv i betydligt större utsträckning än yngre scouter. De klarar av att fatta de beslut som krävs för att lösa praktiska problem de möter.

I upptäckaråldern kan det vara stora skillnader mellan varje barn, men i Scouterna finns utrymme att utvecklas på sina villkor. Många upptäckare brinner för omvärlden och i Scouterna engagerar de sig i samhället tillsammans på ett konkret sätt. Upptäckarna testar olika roller och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser.

VÅGA

SAMARBETA

VILJA

LÖSA PROBLEM

OMVÄRLDEN

Äventyrarscouten går oftast i årskurs 6, 7 eller 8 i skolan. Puberteten innebär en stor kroppslig förändring från barn till vuxen. Självkänslan kan påverkas och oron över att inte ”vara normal” är ofta stor. 

Gruppen är viktig och i patrullen testar scouterna olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder. Ungdomarna kan nu lösa mer abstrakta problem. Patrullen utmanas till  friluftsliv i allt större sammanhang. Äventyrarna bestämmer mycket själva men med närvarande ledare. De får stöd att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i samhällsfrågor. 

MEDVETENHET

RESPEKT

FRILUFTSLIV

PATRULLEN

MÖTEN

För utmanarscouten, som oftast går i årskurs 9 och på gymnasiet, har fokus i livet skiftat. Från familjen till kamraterna och att vara en del av en grupp. Där fyller scoutgemenskapen ofta en central roll. Utmanaren söker sin identitet och prövar olika attribut som klädstil och musiksmak, men även  värderingar. I processen ingår ställningstaganden inom livets alla områden – sexuell identitet, religiös identitet och politisk identitet. 

I Scouterna ges större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Man får ta ett stort ansvar samtidigt som det är okej att  vara barnslig eller bara vara. Utmanarna får möjlighet att pröva avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor. 

ENGAGEMANG

REFLEKTERA

NÄTVERK

INTERNATIONELLT

GEMENSKAP

Som roverscout präglas livet  av val. Många går gymnasiet och tar studenten i början av roverscouttiden. Ströjobb, osäkra framtidsplaner, studier på annan ort och flytt från föräldrarna är vanligt. Livsvalen och uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. En trygg punkt kan vara att tillsammans med andra roverscouter arbeta med ett gemensamt projekt! 

Om du är intresserad av någon specifik fråga är det enkelt att bygga upp ett projekt just kring detta område. Det gör att du verkligen kan engagera dig i något du brinner för. Som roverscout genomför du projekt, själv eller med andra och genom arbetet i de olika projekten växer du som människa. Du utvecklas som person och hjälper också andra att utvecklas. För att få stöd i din utveckling kan du ha en mentor i eller utanför Scouterna. 

GRÄNSLÖSHET

REDO

UTVECKLA

LEDARSKAP

LYSSNA & STÖTTA