Scoutmetoden - we see it as a puzzle where all parts are equally important.

Scouternas program

Allt vi gör ihop med scouterna är program. Att laga sin egen mat, att ta sig förbi ett hinder eller att rösta på kårens årsmöte utvecklar scouterna och är en del av programmet.

Programmet består av vad vi gör (aktiviteter), varför vi gör det (mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar.

Läs mer i ledarboken

Personlig utveckling längs 14 målspår

Ledarskap, självinsikt, självkänsla och att vara aktiv i gruppen är några av de förmågor som utvecklas av att vara scout.

Mer om personlig utveckling

Scoutmetoden - vår pedagogik

Scoutmetoden är en pedagogisk metod för en trygg och utmanande fritid för alla barn och unga.

Scoutmetoden

Åldersgrupper

Scouternas åldersgrupper följer barns och ungas utveckling. Barn är olika, därför finns en inbyggd flexibilitet. Åldersgrupperna blir milstolpar i en inre och yttre färd som kan börja vid olika punkter.

Mer om åldersgrupperna

Böckerna ger verktyg

I ledarboken och åldersgruppsböckerna kan du fördjupa dig i målen, scoutmetoden, märkessystemet och ledarrollen. Där finns också konkreta tips och verktyg för att planera scoutverksamheten. 

Grunden i programmet

Grunden till Scouternas program finns beskriven i  programförklaringen. Den riktar sig till dig som vill dyka djupare i scoutings idé. Du som är ansvarig för en kår, avdelning eller ett läger kan ha glädje av att då och då stanna upp och tänka igenom mål och metoder.  

Hög med märken

Roligare med märken

Vi tycker alla om att få uppskattning för det vi gör och det vi lär oss. Ett märke gör att scouten många år senare kan återuppleva det mysiga lägerbålet eller den utmanande klättringen.  Märkessystemet ger verktyg och hjälpmedel för roligt och utvecklande program.

Aktivitetsbanken

Scouternas aktivitetsbank är en fantastisk källa till inspiration och tips för scoutmöten i alla format. Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang.

Aktivitetsbanken