Inkludering

Vi vill att alla barn och unga ska trivas i Scouterna. Vi funkar alla olika och har olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar.
Här hittar du material för att fler ska få prova på scouting. Såklart behöver ni ledare också arbeta med er kunskap och förmåga att inkludera. Det är ni som ledare som bäst kan påverka hur det känns att vara med i er avdelning.

Aktiviteter med scouter

3 olika sätt för att arbeta med inkludering med dina scouter.

Ta inkluderingsmärket

När ni tar inkluderingsmärket får alla i patrullen prata om vad som behövs för att känna sig trygg och välkommen och vad var och en behöver. Ni kan till exmpel prata om vad som är viktigt i just er grupp, hur ni funkar olika, vad det finns för vanor och normer som gör att vissa inte känner att de passar in och liknande. Ni kan också träna på hur en kan lämna plats till andra och hur en kan ta plats själv.

Prata fördomar och normer

Att förstå hur normer hör ihop med fördomar gör att vi lättare kan upptäcka om vi gör något som kan få någon annan att känna sig utanför. När vi förstår våra fördomar kan vi förändra hur vi agerar. På så sätt kan vi tillsammans göra
Scouterna till en organisation där fler känner sig hemma.

I materialet finns tips på många olika övningar och aktiviteter, välj en som passar i er kår!

Välkomna nyanlända

Människor vi möter kan bära på erfarenheter som inte alla av oss tänker på. Ibland kan det därför behövas att vi tänker till lite extra kring hur vi på bästa sätt inkluderar dessa personer, särskilt för de av oss som nyligen flytt från krig och/eller förtryck.

I aktivitetspaketen Nyanlända och Människor på flykt finns du tips och idéer kring hur vi kan göra.

Kunskap för ledare

3 sätt för dig som ledare och er som scoutkår att öka er kunskap och få fler verktyg.

Anpassat ledarskap

Vi funkar olika! Alla har vi olika förmågor att kunna koncentrera oss, lyssna och agera i sociala situationer. Scouterna har tagit fram en webbkurs som hjälper ledare anpassa sitt ledarskap till barn och unga med ADHD eller autism. Samma ledarskapsstil passar superbra till alla barn och ungdomar, men är extra viktig för de av oss som behöver lite extra stöd.

Du hittar webbkursen på Scouternas Folkhögskolas lärplattform Luvit.

Illustration som visar personer med olika hudfärger, från olika kulturer och med olika könsuttryck

Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är en kurs som är till för den som vill bli mer inkluderande i sitt ledarskap och stärka sina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Kursen arrangeras av Scouternas Folkhögskola.

Symbol för metodmaterialet Femstegsmodellen

Femstegsmodellen

Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda exempelvis Scouternas Femstegsmodell kan vi hitta gemensamma lösningar och svar på utmaningar vi står inför. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från vilka vi når och vem som börjar på Scouterna till vilka som stannar kvar, påverkar och bestämmer.

En bra övning att göra i exempelvis en kårledning eller i en grupp med ledare!

Scouter gör skillnad

Läs mer och låt dig inspireras!

Våra scouter och scoutkårer ute i landet gör ett fantastiskt arbete med att inkludera nya medlemmar och målgrupper. Läs mer i vår medlemstidning.

Till tidningen Scout
Projektet Open Up hittar ledare med internationella erfarenheter

Scouterna älskar nya ledare!

Scoutledare med olika erfarenheter gör barn och unga redo för livet!
Vi vill att den som tidigare varit scout alltid ska ha möjlighet att fortsätta vara scout och bidra till ungas utveckling. Scouterna är en världsrörelse och vi är alltid redo, oavsett vilket land vi kommer ifrån.
Genom projektet Open Up hjälper Scouterna kårer att hitta nya ledare som har scoutbakgrund från sitt hemland, som ni kan byta idéer och kunskaper med. Vi lär oss av varandra och gör ännu roligare scouting tillsammans. Projektet hjälper det nya ledarteamet att komma igång och utbildar där det behövs
Läs mer!

Mer läsning om inkludering

Värsta rapporten

En undersökning om begränsande praktiker,
normer och maktstrukturer inom Scouterna

Läs mer här

NPF i Scouterna

Alla funkar vi olika. Därför är det viktigt att våra scoutledare har de kunskaper som behövs för att på bästa sätt kunna möta barn och unga med exempelvis autism och ADHD. För att kunna följa vårt arbete med detta har vi i samarbete med Novus tagit fram en rapport som belyser området.

Läs rapporten här

Scouternas Stödfond

För oss är det en självklarhet att barn och unga ska kunna delta i vår verksamhet på lika villkor. Därför finns Scouternas Stödfond som är till för de av oss scouter som behöver lite extra stöd kring deltagaravgifter och utrustning.

Läs mer och ansök här

Starta scoutkår

Finns ingen scoutkår där du bor, eller vill du starta en helt ny kår i ett specifikt område? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig!

Kontakta oss här

Säker scout

Tips och råd för att bedriva scouting på ett säkert sätt. Broschyren finns på svenska, engelska och arabiska.

Ladda ner materialet här