Shot of a woman posing with a chalk illustration of flexing muscles against a dark background

Bli utbildare!

Att vara utbildare inom Ledarskapsöns utbildningar är ett ideellt uppdrag som är både roligt och utvecklande.
Som utbildare får du vara med att stärka andra ledare inom scouterna tillsammans med det kursteam som du är en del av.

Så här kommer du igång

Att vara utbildare på Scouternas folkhögskola innebär att du utbildar i någon av utbildningarna på Ledarskapsön. För att komma igång som utbildare ska du först hitta ett kursteam som du kan ingå i.

Det gör du antingen genom att själv höra av dig till en utbildare i ett kursetam som redan känner till eller så kontaktar du den regionala utbildnigsgruppen i din region - så hjälper de dig in i ett kursteam.

Kontakta en utbildningsgrupp

Utbildning för utbildare

När du har vart med i ett kursteam en eller några gånger och fått testa på utbildarrollen kan du gå Utbildning för utbildare. Här slipar du dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt.

Du fördjupar dig i scoutrörelsens syn på in- och utlärning, får nyttiga verktyg för kursledning och lär dig att genomföra en utbildning från start till mål. Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Mer om Utbildning för utbildare

Scouternas folkhögskola

Scouternas folkhögskola är en del av Scouterna och vår pedagogska grundsyn bygger bland annat på scoutmetoden. Det innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap.