20190914 Scoutforum vid Gilwellstugan utanför Flen. Foto: Magnus Fröderberg Scoutforum 2019

Mer scouting som vuxen

I Scouterna finns många spännande uppdrag för dig som vuxen. Vi är en växande rörelse med möjligheter både lokalt, nationellt och internationellt. Du kanske vill åka som funktionär på läger eller vara med och skapa läger? Du kanske vill vara med och utveckla Scouternas program eller arrangemang? Eller påverka verksamhetens framtid genom ett styrelseuppdrag? Läs mer om olika möjligheter här.

Bli ledare eller funktionär

Att vara scoutledare handlar främst om att göra aktiviteter med scouterna i din grupp. Att ge unga möjlighet att utvecklas och växa är viktigare än att genomföra en aktivitet korrekt. Du behöver inga förkunskaper. Vi lär dig!

Bli ledare eller funktionär
Lägerbålssång

Engagera dig för nystart

Scouterna vill öka tillväxttakten genom att öppna fler scoutverksamheter. Då behöver vi engagera oss tillsammans för att sänka trösklarna - läs mer om nystartssatsningen och hur du kan komma med!

Läs mer om Scouternas nystartssatsning

Bli arrangemangsledare

Som arrangemangsledare får du en utmanande uppgift och en värdefull erfarenhet när du leder ett av Scouternas arrangemang från idé till färdigställande.

Bli arrangemangsledare

Bli utbildare

Att vara utbildare på Scouternas folkhögskola innebär att du utbildar i någon av utbildningarna på Ledarskapsön. För att komma igång som utbildare ska du först hitta ett kursteam som du kan ingå i.

Bli utbildare

Nationella arbetsgrupper

Scouterna är en ideell organisation där medlemmarna står för utvecklingen. Som scout kan du ingå i någon av våra ideella arbetsgrupper.

Nationella arbetsgrupper

Styrelseuppdrag

Styrelsen väljs av Scouternas stämma. Mellan stämmorna är det styrelsen som bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra.

Styrelseuppdrag

Bli aktiv i ett scoutdistrikt

De flesta scoutkårer tillhör ett scoutdistrikt. Distriktet ger tillgång till ett lokalt scoutnätverk med olika möjligheter. Många scoutdistrikt ordnar arrangemang och läger. Några har lägeranläggningar. Vissa har anställd personal och en del skapar utbildningstillfällen. Gemensamt för alla är att de har en styrelse och medlemmar som beslutar om verksamheten.

Bli aktiv i ett scoutdistrikt