Scouternas stödstrumpa 2023 kampanjbild

Inget barn ska behöva må dåligt

Varje år har Scouternas Stödstrumpa ett speciellt fokus. 2023 var det att stärka barn och ungas psykiska hälsa men behovet av stöd är fortfarande akut. Nya rapporter visar att barn och ungdomar fortsätter må psykisk dåligt och vi vet att scouting hjälper. Därför har vi beslutat att Stödstrumpan fortsätter fokusera på att stärka barn och ungas psykiska hälsa även under 2024.

Var en del av denna kraftsamling och ge en gåva idag!

Köp ett gåvokort

Köp ett gåvokort, du kan få ett gåvokort med tygmärke för varje hundralapp du skänker. Kontakta oss om du önskar få fler än ett gåvokort med tygmärke för din gåva.

Köp ett gåvokort med tygmärke

Ge bort ett gåvokort

Stöd Scouternas arbete för att fler barn och unga ska må bra. Ge en gåva och skicka ett kort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2024 till någon du tycker om.

Ge bort ett gåvokort med tygmärke

Scouterna har varit som ett skyddsnät. Om jag varit ledsen eller haft något problem så har jag alltid kunnat vända mig till Scouterna.

Ylva, scout

När jag var yngre var jag utanför ganska mycket och när jag fick prova Scouterna så fick jag vara med i en varm gemenskap. Hade jag inte gått i scouterna så hade jag nog inte stått här idag. Jag kan inte tacka scoutrörelsen nog för att ha räddat mitt liv.

Moa, 17 år
Stödstrumpan 2024

Bidra till att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga – ge en gåva till Scouternas Stödstrumpa!

Vår stora satsning på att öka kunskapen om psykisk ohälsa, hos såväl ledare som unga scouter fortsätter under 2024. Genom Scouternas Stödstrumpa kan du vara med och hjälpa till!

Hela 190 000 barn och unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Rapporter visar att så många som varannan 15-åring lider av psykisk ohälsa så som exempelvis stark oro, nedstämdhet, ångest, självskadebeteende och självmordstankar. Samtidigt visar rapporter att två av tio unga inte har någon vuxen att prata om känslor med och nästan hälften uppger att de ofta skäms när de mår dåligt.

I juni 2023 publicerades ännu en ny kartläggning av ungas psykiska hälsa, av Folkhälsomyndigheten och MUCF, där de ungas egna erfarenheter av psykisk ohälsa lyfts fram. Studien fastslår att ungdomarna efterfrågar fler trygga mötesplatser där de kan vara sig själva, blir accepterade och förstådda, samt får stöd vid behov. Den betonar också vikten av tillgång till förebilder som kan visa hur vardagen och framtiden kan se ut. Det gäller inte minst de som på olika sätt avviker från normen eller tillhör en minoritetsgrupp. Studien belyser dessutom betydelsen av fysisk aktivitet för att må bättre, liksom vikten av att vistas i naturen.

Scouting ligger helt i linje med rapporten. Hos oss på Scouterna ger vi barn och unga möjlighet att öppet diskutera sina känslor och sitt välmående med stödjande vuxna som verkligen lyssnar. Våra ledare har kunskap och verktyg för att identifiera och stödja de som mår dåligt. Genom att kontinuerligt utbilda fler ledare når vi ut till ännu fler barn och unga, något som vi vet ger positiva resultat för livet! På Scouterna engagerar vi oss varje dag, året om, för att ge barn och unga från alla delar av samhället en trygg och meningsfull fritid där de kan växa som människor.

”Om ett barn behöver extra stöttning ska det alltid finnas trygga ledare hos Scouterna som har kunskap, tid och mod att bemöta det barnet.” – Ingrid Häggblom, Scouterna, projektledare för satsningen Stärkt psykisk hälsa hos unga.

När du stöder Scouternas Stödstrumpa bidrar du till att motverka psykisk ohälsa genom att stärka unga människors tro på sig själva

Källor:

Så här används pengarna

Scouternas arbete bidrar till förändring genom att stärka unga människor i att må bättre och tro på sig själva. Det gör vi genom att:  

  • Utbilda ideella ledare i psykisk ohälsa så att de dels kan upptäcka om någon mår dåligt, dels kan samtala med barn och unga om psykisk hälsa 
  • Öka kunskapen hos unga om psykisk hälsa samt ge fler unga scouter tillgång till trygga vuxna som lyssnar 
  • Utveckla Scouternas koncept ”Trygga möten” – en metod som vi startade redan 2005 för att barn ska vara trygga i vår verksamhet  
  • Sprida scouting till fler och nå ut till nya grupper av barn och unga, inte minst på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden 
Läs mer om arbetet för stärkt psykisk hälsa

För scoutkåren

Är du scoutledare och vill engagera din kår i Scouternas Stödstrumpa?

Läs mer här