Scouternas stödstrumpa 2023 kampanjbild

Inget barn ska behöva må dåligt

Varje år har Stödstrumpan ett speciellt fokus. I år känns fokuset extra angeläget, i och med alla alarmerande rapporter om att barn och ungdomar i allt högre utsträckning mår psykiskt dåligt. Vi vet att scouting är en motvikt i den trenden, därför kommer Scouterna under 2023 att lägga ett särskilt fokus på att stärka barn och ungas psykiska hälsa. 

Var en del av denna kraftsamling och ge din gåva idag! 

Köp ett gåvokort

Köp ett gåvokort, du kan få ett gåvokort med tygmärke för varje hundralapp du skänker. Kontakta oss om du önskar få fler än ett gåvokort med tygmärke för din gåva.

Köp ett gåvokort med tygmärke

Ge bort ett gåvokort

Stöd Scouternas arbete för att fler barn och unga ska må bra. Ge en gåva och skicka ett kort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023 till någon du tycker om.

Ge bort ett gåvokort med tygmärke

Scouterna har varit som ett skyddsnät. Om jag varit ledsen eller haft något problem så har jag alltid kunnat vända mig till Scouterna.

Ylva, scout

När jag var yngre var jag utanför ganska mycket och när jag fick prova Scouterna så fick jag vara med i en varm gemenskap. Hade jag inte gått i scouterna så hade jag nog inte stått här idag. Jag kan inte tacka scoutrörelsen nog för att ha räddat mitt liv.

Moa, 17 år

Var med och bidra till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga – ge en gåva till Scouternas Stödstrumpa! 

Hela 190 000 barn och unga i Sverige mår psykiskt dålig. Rapporter visar att så många som varannan 15-åring lider av psykisk ohälsa så som stark oro, nedstämdhet, ångest och självmordstankar. Samtidigt visar rapporter att två av tio unga inte har någon vuxen att prata om känslor med och nästan hälften uppger att de ofta skäms när de mår dåligt. Scouternas Stödstrumpa 2023 har fokus på att stoppa den här utvecklingen. Du kan vara med och hjälpa till! 

Hos Scouterna får barn och unga lära sig att knyta knopar och göra upp eld. Men Scouting handlar om så mycket mer än så. Scouterna arbetar varje dag, året om, för att ge barn och unga från alla delar av samhället en meningsfull fritid där de känner att de kan växa som människor. Genom Scouterna får barn och unga vara ute i naturen, uppleva äventyr tillsammans och samtala. Internationella studier visar att de erfarenheter och den kunskap unga samlar på sig som scout, har stärkande effekt på deras psykiska hälsa även i vuxen ålder. Nu gör vi på Scouterna en kraftsamling för att stoppa utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.  

Vår stora satsning under 2023 görs genom att öka kunskapen om psykisk hälsa hos såväl ledare som unga scouter. Forskning visar tydligt att när unga får möjlighet att prata om sina känslor, utvecklas deras förmåga att hantera vardagliga problem som annars skapar stor oro och stress. Hos Scouterna kommer vi ge barn och unga ännu större möjlighet att prata om sina känslor och sitt mående med trygga vuxna som lyssnar. Våra ledare får kunskap och verktyg för att upptäcka och fånga upp om ett barn eller en ungdom mår dåligt. De får också träna sig i att lyssna och samtala med unga om känslor och mående. Något vi vet ger resultat för livet!   

”Om ett barn behöver extra stöttning ska det alltid finnas trygga ledare hos Scouterna som har kunskap, tid och mod att bemöta det barnet.” – Ingrid Häggblom, Scouterna, projektledare och samordnare för Trygga Möten. 

När du stöttar Scouternas Stödstrumpa bidrar du till att motverka psykisk ohälsa genom att stärka unga människor i att tro på sig själva.  

Så här används pengarna

Scouternas arbete bidrar till förändring genom att stärka unga människor i att må bättre och tro på sig själva. Det gör vi genom att:  

  • Utbilda ideella ledare i psykisk ohälsa så att de dels kan upptäcka om någon mår dåligt, dels kan samtala med barn och unga om psykisk hälsa 
  • Öka kunskapen hos unga om psykisk hälsa samt ge fler unga scouter tillgång till trygga vuxna som lyssnar 
  • Utveckla Scouternas koncept ”Trygga möten” – en metod som vi startade redan 2005 för att barn ska vara trygga i vår verksamhet  
  • Sprida scouting till fler och nå ut till nya grupper av barn och unga, inte minst på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden 
Läs mer om arbetet för stärkt psykisk hälsa

För scoutkåren

Är du scoutledare och vill engagera din kår i Scouternas Stödstrumpa?

Läs mer här