Råd och stöd i Trygga möten-frågor

Medlemmar och scoutkårer som är anslutna till Scouterna kan få råd och stöd i situationer och frågor kopplade till Trygga möten, så som kränkningar och övergrepp, oro för barn, psykisk ohälsa och ledaransvar. Detta stöd finns centralt hos Scouterna under vardagar. 

Ring oss

För råd och stöd i Trygga möten-frågor ring: 08-568 432 05 

Vi arbetar som samordnare för Trygga möten: 

Ingrid Häggblom

Samordnare Trygga möten

Ingrid Häggblom

ingrid.haggblom@scouterna.se

0709268688

Ingrid är samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Scouternas journummer

Vid akuta ärenden på kvällar, helger eller under semester kan du kontakta Scouternas journummer på 08-568 432 22.  

Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat. 

Webbkursfrågor

Om du har frågor om webbkursen, problem med att logga in eller som extern vill köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.seeller ring 08-568 432 00. 

Andra hjälporganisationer

  • Ring 112 om du behöver akut hjälp! 
  • Ring 114 14 vid brott och händelser som inte är pågående eller akuta.  
    Du kan ringa numret dygnet runt, alla dagar.