Det är lättare att bära tillsammans.

Äventyra i en trygg miljö

Scouterna vara en trygg plats där du kan utforska och utmanas på dina egna villkor. Därför jobbar vi med Trygga möten. Målet är att Scouterna ska vara fritt från kränkningar och övergrepp, i alla former. 

I Scouterna formas och växer vi med våra äventyr. Här upptäcker vi nya platser, bästa vänner och oss själva. Det är en värld där liten får bli stor, rädslor blir till mod och att våga plötsligt är självförtroende. Men för att det ska kunna ske måste Scouterna vara en trygg plats där barnen kan utforska och utmanas på sina egna villkor.

Därför jobbar vi med Trygga möten. Målet är att Scouterna ska vara fritt från kränkningar och övergrepp, i alla former. Vi gör det genom att lära barnen hur man respekterar och är snälla mot varandra samt ser till att ledare alltid agerar och vet hur man ska agera om något händer. 

Trygga ledare, trygga barn

Med webbkursen Trygga möten ser vi till att alla ledare har det dom behöver för att skapa en trygg miljö. Kursen riktar sig till alla barn- och ungdomsledare från 15 år (både inom Scouterna och från andra organisationer eller företag) och ger kunskap om hur du kan förebygga övergrepp och vad du kan göra om något ändå inträffar. Här hittar du information om Trygga mötens webbkurs (Trygga möten live) och fördjupande workshops.

Har du problem med att logga in eller vill du få tillgång till kursen? Kontakta webbkurs@scouterna.se

Registerutdrag för alla ledare

Vi ska vara en verksamhet fri från övergrepp, därför är vi extremt noga med vilka vi släpper in. Genom att begära in registerutdrag för alla ledare kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott har ansvar för barnen.

Projekt för en stärkt psykisk hälsa

Alla barn förtjänar att tro på sig själva. Därför jobbar vi alltid med att stärka barnens självförtroende. Det gör vi dels genom att utmanas i naturen men också i samtal om sånt som skapar oro och stress på insidan. Eftersom vi vet att allt fler barn mår psykiskt dåligt har vi idag ett speciellt projekt med fokus på att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga som deltar i Scouterna.  

För att stärka ungas psykiska mående vill vi:  

• att barn och unga får en ökad kunskap om psykisk hälsa för att kunna hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt  

• att fler barn och unga upplever att dom har tillgång till en vuxen dom kan prata med inom vår organisation  

• ge ledare möjlighet att komplettera och fördjupa sin kunskap i att lyssna och att prata om känslor och psykisk hälsa  

Utbildning och workshop

För att skapa samsyn och minimera risker behöver trygghetsarbetet göras kontinuerligt och genomsyra hela verksamheten. Eftersom det här inte är helt enkelt finns det massvis med stöd att få i er scoutkår eller arrangemangsgrupp. En samtalsledare kan guida er genom Trygga möten Live (motsvarade webbkursen) eller hålla i en fördjupande workshop där ni ges möjlighet att diskutera dessa frågor.   

Ni kan även använda er av materialet ”Tryggare tillsammans” och ”Handlingsplaner” för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen och med hjälp av Trygga mötens aktivitetspaket involvera scouter i olika åldersgrupper i trygghetsarbetet.  

Aktivitetspaket

Trygga mötens aktivitetspaket är anpassade till olika åldersgrupper och är till för att på ett roligt sätt skapa mer medvetenhet hos barn och ungdomar kring hur de kan bidra till en trygg verksamhet. För att skapa en trygg verksamhet och förebygga sådant som exempelvis mobbning så behöver även barn och unga involveras i trygghetsarbetet. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, att förstå Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor.

Tryggare Tillsammans

Materialet "Tryggare Tillsammans" är till för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen. Med hjälp av materialet får ni tänka igenom olika frågor som är aktuella inom Trygga möten. Det handlar bland annat om övergrepp, diskriminering och barns rättigheter. Materialet kan med fördel användas vid terminsstart, inför läger eller i andra sammanhang när ledargruppen förändrats och behöver prata ihop sig kring frågor som rör trygghet.

Tryggare Tillsammans

Liveutbildning och fördjupning

Arbetet med Trygga möten kan väcka många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er scoutkår eller arrangemangsgrupp? Det kan till exempel vara så att ni önskar få hjälp av en samtalsledare som guidar er genom Trygga möten live eller i en fördjupande workshop, eller så kan ni använda det studiematerial som finns framtaget för att själva hålla en workshop kring ämnet. Ni kan även använda er av materialet "Tryggare tillsammans" och "Handlingsplaner" för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen och med hjälp av Trygga mötens Aktivitetspaket involvera scouter i olika åldersgrupper i trygghetsarbetet.

Vill du boka en samtalsledare till din kår?

Kontakta då ditt regionala kansli.

Prova på workshop eller gå en webbkursutbildning

Scouterna erbjuder även andra organisationer workshops och webbkursutbildning i Trygga möten. Kontakta oss så berättar vi mer.

Enkelt att få hjälp i svåra frågor

Medlemmar och scoutkårer som är anslutna till Scouterna kan få råd och stöd i situationer och frågor kopplade till Trygga möten, såsom kränkningar och övergrepp, oro för barn, psykisk ohälsa och ledaransvar. Detta finns centralt hos Scouterna under vardagar.  Kontakta Trygga mötens samordnare om du behöver råd och stöd i din scoutverksamhet eller har andra frågor som rör Trygga möten.

Telefon: 08-568 432 05

Akut hjälp under kvällar och helger

Har du behov av akut hjälp under kvällar och helger, kontakta Scouternas jourtelefon på nummer: 08-568 432 22

Frågor? Kontakta gärna oss.