Äventyra i en trygg miljö

Scouterna vara en trygg plats där du kan utforska och utmanas på dina egna villkor. Därför jobbar vi med Trygga möten. Målet är att Scouterna ska vara fritt från kränkningar och övergrepp, i alla former. 

Scouter i grupp på klippa, som blickar in i kameran

Obligatorisk webbkurs

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ideella ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid. Genom webbkursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och kränkningar, och hur man ska agera om någon far illa.

  • Kursen tar ungefär 60 minuter.
  • Kursen finns även på engelska
  • När du är färdig med utbildningen, kommer du få ett intyg som du kan ladda ned. I din profil i Scoutnet, under fliken loggbok, kan du också se att du genomfört utbildningen.

Har du problem med att logga in eller vill du få tillgång till kursen? Kontakta webbkurs@scouterna.se

Här hittar du webbkursen

Fördjupande workshop

Trygga Möten Fördjupning är en fördjupande workshop inom Trygga möten som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en scoutkår/grupp att få fördjupade samtal och diskussioner kring teman inom Trygga möten. I en fördjupande workshop diskuterar gruppen utifrån fallbeskrivningar som kan handla om ledarrollen. 

Tid: ca 3 h och leds av en av våra samtalsledare. Workshopen kan enbart bokas via ett av våra regionala kanslier.

Projekt för en stärkt psykisk hälsa

Alla barn förtjänar att tro på sig själva. Därför jobbar vi alltid med att stärka barnens självförtroende. Det gör vi dels genom att utmanas i naturen men också i samtal om sånt som skapar oro och stress på insidan. Eftersom vi vet att allt fler barn mår psykiskt dåligt har vi idag ett speciellt projekt med fokus på att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga som deltar i Scouterna.  

För att stärka ungas psykiska mående vill vi:  

• att barn och unga får en ökad kunskap om psykisk hälsa för att kunna hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt  

• att fler barn och unga upplever att dom har tillgång till en vuxen dom kan prata med inom vår organisation  

• ge ledare möjlighet att komplettera och fördjupa sin kunskap i att lyssna och att prata om känslor och psykisk hälsa  

Material till scouter

Trygga mötens aktivitetspaket är anpassade till olika åldersgrupper och är till för att på ett roligt sätt skapa mer medvetenhet hos barn och ungdomar kring hur de kan bidra till en trygg verksamhet. För att skapa en trygg verksamhet och förebygga sådant som exempelvis mobbning så behöver även barn och unga involveras i trygghetsarbetet. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, att förstå Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor.

Liveutbildning och fördjupning

Arbetet med Trygga möten kan väcka många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er scoutkår eller arrangemangsgrupp? Det kan till exempel vara så att ni önskar få hjälp av en samtalsledare som guidar er genom Trygga möten live eller i en fördjupande workshop, eller så kan ni använda det studiematerial som finns framtaget för att själva hålla en workshop kring ämnet. Ni kan även använda er av materialet "Tryggare tillsammans" och "Handlingsplaner" för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen och med hjälp av Trygga mötens Aktivitetspaket involvera scouter i olika åldersgrupper i trygghetsarbetet.

Tryggare Tillsammans

Materialet "Tryggare Tillsammans" är till för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen. Med hjälp av materialet får ni tänka igenom olika frågor som är aktuella inom Trygga möten. Det handlar bland annat om övergrepp, diskriminering och barns rättigheter. Materialet kan med fördel användas vid terminsstart, inför läger eller i andra sammanhang när ledargruppen förändrats och behöver prata ihop sig kring frågor som rör trygghet.

Tryggare Tillsammans

Vill du boka en samtalsledare till din kår?

Kontakta då ditt regionala kansli.

Registerutdrag för alla ledare

Vi ska vara en verksamhet fri från övergrepp, därför är vi extremt noga med vilka vi släpper in. Genom att begära in registerutdrag för alla ledare kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott har ansvar för barnen.

Enkelt att få hjälp i svåra frågor

Medlemmar och scoutkårer som är anslutna till Scouterna kan få råd och stöd i situationer och frågor kopplade till Trygga möten, såsom kränkningar och övergrepp, oro för barn, psykisk ohälsa och ledaransvar. Detta finns centralt hos Scouterna under vardagar.  Kontakta Trygga mötens samordnare om du behöver råd och stöd i din scoutverksamhet eller har andra frågor som rör Trygga möten.

Telefon: 08-568 432 05

Telefontid 09.00 - 16.00 vardagar.

Jenny Lowebrant

Samordnare Trygga Möten

Jenny Lowebrant

jenny.lowebrant@scouterna.se

Hilda Gerdmar

Samordnare Trygga Möten

Hilda Gerdmar

hilda.gerdmar@scouterna.se

08-555 065 29

Akut hjälp under kvällar och helger

Har du behov av akut hjälp under kvällar och helger, kontakta Scouternas jourtelefon på nummer: 08-568 432 22