Jamboree 2022:

Utbildning

Här hittar du information om Trygga mötens webbkurs (Trygga möten live) och fördjupande workshops.

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ideella ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare över 15 år att gå Trygga mötens webbkurs vart tredje år.

Lärande som man bär med sig hela livet

Ulla, ledare

Trygga mötens webbkurs

Trygga mötens webbkurs syftar till att utbilda ideella ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid. Genom webbkursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och kränkningar, och hur man ska agera om någon far illa. 

  • Kursen tar ungefär 60 minuter.  
  • Kursen finns även på engelska 
  • När du är färdig med utbildningen, kommer du få ett intyg som du kan ladda ned. I din profil i Scoutnet, under fliken loggbok, kan du också se att du genomfört utbildningen. 
Gå webbkursen här
Till förälder eller tillfällig funktionär

Kostnadsfri kurs via Sensus

Scoutkåren kan få tillgång kostnadsfritt via studieförbundet Sensus: För dig som är tillfällig funktionär och/eller förälder som ska delta under en scoutaktivitet, men inte är medlem eller registrerad i Scoutnet, har du möjlighet att genomgå Trygga möten webbkurs gratis. Scoutkåren eller arrangemangsgruppen tar då kontakt med Sensus Studieförbund som förser deltagaren med en inloggningskod. I gengäld mot att Sensus delar ut koder till scoutkårens föräldrar eller funktionärer, så kan de vilja genomföra ett informationsmöte eller liknande träff där dom presenterar vad Sensus studieförbund har mer att erbjuda Scoutkåren. 

Här finner du Sensus kontaktpersoner du beroende på vart i landet du befinner dig! 

Scoutkåren kan få tillgång till ett reducerat pris: Scoutkåren kan även köpa tillgång till kursen för medföljande föräldrar eller lägerfunktionärer till ett kraftigt reducerat pris. Kontakta oss på webbkurs@scouterna.se så kan vi hjälpa er. 

Tekniska problem?

Har du behov av teknisk support för webbkursen så kontakta webbkurs@scouterna.se så hjälper vi dig.

Workshop

Trygga möten erbjuder även scoutkårer träffar och fördjupande workshops som leds av en utbildad samtalsledare. Nedan följer beskrivningen av dem:

Trygga möten live

Trygga möten – live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen och som leds av en utbildad samtalsledare. Trygga möten live avslutas med att alla enskilt gör testet i webbkursen, i samband med träffen eller senare. Efter avslutat och godkänt test läggs intyget till på ledarens ”loggboksflik” i Scoutnet (gäller direktanslutna medlemmar). Deltagarna får tillgång till enbart testdelen i webbkursen via en separat inloggning som administreras av Trygga mötens samordnare. 

Tid: ca 3 h 

Leds av en Samtalsledare 

Bokas via ett regionalt kansli 

Trygga Möten fördjupning

Detta är en fördjupande workshop inom Trygga möten som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en scoutkår/grupp att få fördjupade samtal och diskussioner kring teman inom Trygga möten. I en fördjupande workshop diskuterar gruppen utifrån fallbeskrivningar som kan handla om ledarrollen. 

Tid: ca 3 h 

Leds av en Samtalsledare 

Bokas via ett regionalt kansli 

Hur bokar jag Trygga möten live och fördjupning? 

Alla Scoutkårer/grupper/medlemmar anslutna till Scouterna kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning. Direktanslutna scoutkårer beställer det via sitt regionala kansli och scoutkårer anslutna via en samverkansorganisation via sitt kansli. 

För att boka in en Trygga möten live eller Trygga möten fördjupning kontaktar scoutkåren/gruppen/medlem sitt regionala kansli, alternativt ansvarig i samverkansorganisationen och gör en beställning. Scoutkåren sammankopplas då med en tillgänglig samtalsledare. 

Kontaktuppgifter till de regionala kanslierna hittar du HÄR 

Även externa organisationer och företag kan beställa Trygga möten live och Trygga möten fördjupning mot en kostnad. Ta kontakt med oss så berättar vi mer! 

Samtalsledarutbildning

Samtalsledarutbildningen är en utbildning för blivande samtalsledare vars uppdrag är att hålla i Trygga möten – live och/eller Trygga möten – fördjupande workshops.  Genom Trygga mötens samtalsledarutbildning får deltagare möjlighet att hålla i Trygga möten Live och leda fördjupande workshops med scoutledare om ämnen kopplade till Trygga möten och ger därmed dem fler verktyg att bemöta och hantera barn och unga som mår dåligt. 

Med fler samtalsledare kan vi erbjuda fler scoutkårer fördjupande workshops och möjlighet att genomgå den obligatoriska Trygga möten-kursen tillsammans med stöd av en samtalsledare. 

Trygga mötens samtalsledarutbildning genomföras ca en gång om året.

Ansök här

Kontakt

Jenny Lowebrant

Samordnare Trygga Möten

Jenny Lowebrant

jenny.lowebrant@scouterna.se

Hilda Gerdmar

Samordnare Trygga Möten

Hilda Gerdmar

hilda.gerdmar@scouterna.se

08-555 065 29