Scouternas mångfaldsarbete

”Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva” – Scouternas uppdrag

Visionen med Scouternas mångfaldsarbete

 • Alla som delar scouternas värderingar och är intresserade av att delta i och göra scoutverksamhet ska kunna vara med i Scouterna.
 • I Scouterna ska alla barn och unga känna sig välkomna, kunna delta och utvecklas.

För att den övergripande målsättningen ska kunna nås, behöver Scouterna som organisation ha ett välutvecklat mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen.

Gör vi ett framgångsrikt arbete betyder det inte bara att alla mår bättre och att vi har roligare, utan också att vi automatiskt blir fler. Det är färre som lämnar och fler som börjar. Och fram för allt är vi sanna mot våra scoutvärderingar.

 

Scouternas mångfaldsarbete delas in i tre områden

 1. Vi öppnar upp och tillgängliggör den etablerade scoutverksamheten. Genom satsningar som Värsta fördomen, workshops om värderingar och ett långsiktigt arbete för ökad tillgänglighet i våra scoutkårer, utbildningar och arrangemang öppnar vi upp Scouterna för fler. Vi stöttar, kompetensutvecklar, utreder och förändrar med ambitionen att sänka trösklar och skapa fler jämlika möten.
 1. Vi provar nya sätt att göra scouting på och startar nya scoutkårer. Sverige är mycket mer mångfaldigt än vad Scouterna är. Om vi ska kunna spegla befolkningen, som vi lovat i strategin för 2015-2025, måste vi också finnas på fler platser och göra på fler sätt. Fram för allt för att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet. Vi testar och sprider, bland annat nya scoutkårer och utbildningen Learning by orten.
 1. Vi erbjuder en trygg fritid för nyanlända barn och unga. Många har varit scouter i andra länder eller mött scouter längs flyktvägen. Vi vill att Scouterna ska vara en sjävklar plats för nya kompisar och fler skratt. Vi stöttar varandra i den lokala verksamheten med svar på frågor kring tex språk och utrustning och fokuserar på långsiktigt engagemang. Fokus är på nyanlända barn och ungas rätt till en trygg fritid, i nystartad eller etablerad scoutverksamhet.

Så här arbetar Scouterna som organisation med mångfald och integration

 • Scouterna har tagit fram ett styrdokument och en metod som heter ”Taktisk plan för mångfald”. Den definierar hur vi gör och hur vi prioriterar i vårt arbete
 • Scouternas mångfaldsarbete är ett förändringsarbete i hela organisationen. Vi arbetar med kompetensutveckling, tillgängliggörande och bemötande bland personal, nationella arbetsgrupper och scoutkårer
 • Vi är är normkritiska som utgångspunkt. Vi vågar titta inåt i organisationen och fråga oss: Hur ser vi ut, vem funkar det här för, vem har inflytande och vem lämnar?
 • Vi arbetar med empowerment och inspiration för att stärka och förändra. Vi startar scoutkårer, utbildningar och arbetsgrupper där alla som behöver får växa och påverka.
 • Det huvudsakliga fokuset är metodutveckling. När vi hittar något som är svårt tar vi fram metoder och material som stöttar och öppnar upp.

För att kunna göra det

 • Söker Scouterna externa finansierng från till exempel Postkodlotteriet och Svenskt friluftsliv, vi stöttas också av mindre stiftelser och insamlingar
 • På kansliet i Stockholm finns fyra personer som arbetar med Scouternas mångfalds- och integrationsarbete. Det finns också en person i Göteborg och en i Malmö som arbetar regionalt.
 • Under 2016 startas tre ideella arbetsgrupper med utgångspunkt i Stockholm, Göteborg och Malmö för att det ska bli lätt att jobba ihop och inspirera varandra.

Lästips och länkar vidare