Nyhet3 april 2023

Engagera dig i WAGGGS Europa som regional volontär

WAGGGS och WOSM:s Europaregioner har fått i uppdrag av medlemsorganisationerna att arbeta tillsammans med olika frågor. Nu finns möjligheten för dig att söka till ett sådant uppdrag!

Scouternas världsorganisation World Association of Girl Guides and Girl Scouts öppnar för engagerade scouter att söka uppdrag som syftar till att bedriva och stötta scouting i Europa under verksamhetsperioden 2023-2025.

Följande uppdrag ligger ute för ansökan:

WAGGGS Europe Region Joint Working Group (WJWG)

WAGGGS Europe Region redo att ta ett steg framåt gällande samverkan mellan WAGGGS och WOSM.
WJWG behöver volontärer som kan arbeta med grunden för en gemensam handlingsplan.

Uppdraget innebär

 • Metodutveckling för gemensamma evenemang och initiativ.
 • Riktlinjer och genomförande av principdokument.
 • Grundprinciper för den gemensamma handlingsplanen.
 • Gemensamma områden inom WAGGGS och WOSMs handlingsplaner.
 • Stödja gemensamma initiativ (Roverway, Azimuth-projektet, WE Connect, etc.)
 • Support till gemensamma evenemangskalendern 2023-2025.

Önskad kompetens eller tidigare erfarenhet hos de sökande

 • Att ha deltagit i WOSM/WAGGGS gemensamma evenemang och initiativ,
 • Ha kunskap om den organisationernas värderingar och program,
 • Deltagit vid genomförande av vägledande dokument och projektstyrning.

För de utvalda volontärerna kommer det att finnas möjlighet att delta i volontärmötet i Brygge som äger rum 21-23 april om de är tillgängliga.

Finansiell kompetens

WAGGGS söker ett litet antal volontärer som är intresserade av att driva åtgärder avseende både finansiell förmåga och rapportering till våra medlemsorganisationer (MO). Målet kommer att vara att få igång denna grupp fram till sommaren och låta den verka under en period på mellan 6 - 18 månader.

Uppdraget innebär

 • Definiera och praktiskt implementera resultaten från en rapport gjord av Economic Value for the Customer Task & Finish Group.
 • Överväga konsekvenser i ett större perspektiv både för Europaregionen och WAGGGS Global.
 • Undersöka andra möjligheter för ökad finansiell förmåga.

Önskad kompetens eller tidigare erfarenhet hos de sökande

 • Problemlösning/kreativt tänkande.
 • Kunskap om hur Europe Voluntary Contribution fungerar.
 • Förmåga att granska komplex information.

Så gör du för att söka:

-Fyll i formuläret senast 11 april 2023!

Liknande nyheter

22 maj 2023

“Jag är inte ett ungt alibi” –  Scouten Siri talar till unga ledare och makthavare 

Idag samlas unga ledare och makthavare för att delta i ett seminarium där Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna står som värdar. På...

18 apr 2023

Preppa inför sommarens läger

Hur gör vi som ledare sommarens läger till en enkel match? Här får du värdefulla tips om sådant som är lätt att glömma.

13 apr 2023

Scouterna växlar upp i Skärholmen – nya samarbeten ger fler barn och ungdomar tillgång till scouting i nya former

Det har poppats popcorn över öppna eldar, lagats varm choklad i stormkök och skrattats i hängmattor och i tält. Under våren har elever i årskurs 3 på...