Nyhet11 december 2020

Frågor och svar om ekonomiskt stöd

2020 går mot sitt slut. Utan tvekan så har pandemin påverkat vår verksamhet på olika håll under 2020. Syftet med den här informationen är att informera om statsbidraget för 2020 och ekonomiskt stöd som kommer framåt. Här följer frågor om ekonomiskt stöd för kårer och våra svar på dem.

Hur jobbar Scouterna för att finansiellt driva verksamheten framåt?
Scouternas huvudsakliga intäkter är statsbidrag, medlemsintäkter, projektbidrag, insamling och försäljning i scoutshoppen. Medlemsavgiften vill vi hålla så låg som möjligt, därför jobbas det aktivt med att öka de andra intäkterna.

Hur stöttar Scouterna kårerna ekonomiskt? Alla direktanslutna scoutkårer som är med och söker statsbidrag får tillbaka en del av det bidrag som Scouterna beviljas. Storleken på kårernas andel är det kårerna själva som bestämmer, på Scouternas stämma vartannat år.
Styrelsen har också beslutat att ändra i syftet för Scouternas stödfond. De har öppnat möjligheten för scoutkårer att söka bidrag för att kunna få med barn och unga som har otillräckliga ekonomiska resurser i verksamhet som kåren genomför. Exempel på sådan verksamhet kan vara subventionering av medlemsavgifter, subventionerade läger och utfärder och inköp av låneutrustning.
Det nya ansökningsförfarandet startar den 1 januari och pågår tillsvidare.
Mer utförlig information kommer inom kort på scoutservice.se

Det skedde insamling för att stötta kårerna i våras, hur mycket blev det?
Under våren genomförde vi en central insamlingskampanj ”Stötta Sveriges scoutkårer” som kårer och distrikt sedan kunde söka pengar från. Behoven var mycket större än de medel vi fick in, men vi delade ut 200.000 kr fördelade på de som ansökte om stöd.

Idrottsrörelsen har fått stort statligt ekonomiskt stöd i coronakrisens spår. Hur har Scouterna och den ideella sektorn jobbat för att för att få stöd? 
Scouterna har tillsammans med andra ungdomsorganisationer uppvaktat politiker och myndigheter. Glädjande nog har besked om en förstärkning av statsbidraget nu kommit. Statsbidraget 2020 förstärks retroaktivt och för 2021 och 2022 har besked kommit om att regeringens anslag är högre än tidigare.
Förutom förstärkning av statsbidraget har vi även varit med och påverkat så att andra stödåtgärder är öppna för ideella föreningar. Långt ifrån alla är relevanta för en scoutkår, men det kan vara värt att titta på att söka till exempel omställningsstöd. För att söka behöver föreningen ha ett organisationsnummer samt ha förlorat minst 50% av sin omsättning för perioden jämfört med föregående år. Läs mer om det här >>

Vilket stöd har Scouterna och den ideella sektorn blivit lovade? 
Statsbidraget ökar med 24%, vilket för Scouterna år 2020 innebär ytterligare 4,3 miljoner kronor. Av dessa pengar kommer en andel att betalas vidare till de direktanslutna scoutkårer som sökt statsbidrag. Fördelningen till scoutkårerna kommer göras som ett komplement till de utbetalningar som gjordes till scoutkårerna våren 2020. Utbetalningen sker under vecka 51 och är synlig i Scoutnet.

När det gäller bidrag för de två kommande åren så är den totala ökningen av statsbidraget på 24% per år, men exakt vilket belopp Scouterna får beror på hur vår ansökan bedöms och hur andra organisationers ansökningar bedöms.

Hur kommer scoutkårer kunna ta del av det utlovade stödet?
Det är viktigt både för scoutkåren och för Scouterna att verkligen söka statsbidrag.
I dag gör inte alla direktanslutna scoutkårer det. Nästa deadline är den 31 mars 2021.
Läs mer på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/statsbidrag/

Frågor? Kontakta info@scouterna.se

Liknande nyheter

20 maj 2021

Nytt besked från Folkhälsomyndigheten – lägerverksamheter tillåts i sommar!

På presskonferensen den 20 maj har Folkhälsomyndigheten meddelat att man ändrar restriktionerna som bland annat rör lägerverksamheter. Från den 1 juni...

12 maj 2021

Här är vinnarna i vår hemsidetävling

För att fira vår nya hemsida hade vi en tävling där man skulle leta upp regnbågseldar som gömde sig på olika undersidor.

12 maj 2021

Bidrag för smittsäkra lovaktiviteter

Regeringen har avsatt 200 miljoner som landets kommuner kan använda till olika avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år....