Nyhet11 december 2020

Frågor och svar om ekonomiskt stöd

2020 går mot sitt slut. Utan tvekan så har pandemin påverkat vår verksamhet på olika håll under 2020. Syftet med den här informationen är att informera om statsbidraget för 2020 och ekonomiskt stöd som kommer framåt. Här följer frågor om ekonomiskt stöd för kårer och våra svar på dem.

Hur jobbar Scouterna för att finansiellt driva verksamheten framåt?
Scouternas huvudsakliga intäkter är statsbidrag, medlemsintäkter, projektbidrag, insamling och försäljning i scoutshoppen. Medlemsavgiften vill vi hålla så låg som möjligt, därför jobbas det aktivt med att öka de andra intäkterna.

Hur stöttar Scouterna kårerna ekonomiskt? Alla direktanslutna scoutkårer som är med och söker statsbidrag får tillbaka en del av det bidrag som Scouterna beviljas. Storleken på kårernas andel är det kårerna själva som bestämmer, på Scouternas stämma vartannat år.
Styrelsen har också beslutat att ändra i syftet för Scouternas stödfond. De har öppnat möjligheten för scoutkårer att söka bidrag för att kunna få med barn och unga som har otillräckliga ekonomiska resurser i verksamhet som kåren genomför. Exempel på sådan verksamhet kan vara subventionering av medlemsavgifter, subventionerade läger och utfärder och inköp av låneutrustning.
Det nya ansökningsförfarandet startar den 1 januari och pågår tillsvidare.
Mer utförlig information kommer inom kort på scoutservice.se

Det skedde insamling för att stötta kårerna i våras, hur mycket blev det?
Under våren genomförde vi en central insamlingskampanj ”Stötta Sveriges scoutkårer” som kårer och distrikt sedan kunde söka pengar från. Behoven var mycket större än de medel vi fick in, men vi delade ut 200.000 kr fördelade på de som ansökte om stöd.

Idrottsrörelsen har fått stort statligt ekonomiskt stöd i coronakrisens spår. Hur har Scouterna och den ideella sektorn jobbat för att för att få stöd? 
Scouterna har tillsammans med andra ungdomsorganisationer uppvaktat politiker och myndigheter. Glädjande nog har besked om en förstärkning av statsbidraget nu kommit. Statsbidraget 2020 förstärks retroaktivt och för 2021 och 2022 har besked kommit om att regeringens anslag är högre än tidigare.
Förutom förstärkning av statsbidraget har vi även varit med och påverkat så att andra stödåtgärder är öppna för ideella föreningar. Långt ifrån alla är relevanta för en scoutkår, men det kan vara värt att titta på att söka till exempel omställningsstöd. För att söka behöver föreningen ha ett organisationsnummer samt ha förlorat minst 50% av sin omsättning för perioden jämfört med föregående år. Läs mer om det här >>

Vilket stöd har Scouterna och den ideella sektorn blivit lovade? 
Statsbidraget ökar med 24%, vilket för Scouterna år 2020 innebär ytterligare 4,3 miljoner kronor. Av dessa pengar kommer en andel att betalas vidare till de direktanslutna scoutkårer som sökt statsbidrag. Fördelningen till scoutkårerna kommer göras som ett komplement till de utbetalningar som gjordes till scoutkårerna våren 2020. Utbetalningen sker under vecka 51 och är synlig i Scoutnet.

När det gäller bidrag för de två kommande åren så är den totala ökningen av statsbidraget på 24% per år, men exakt vilket belopp Scouterna får beror på hur vår ansökan bedöms och hur andra organisationers ansökningar bedöms.

Hur kommer scoutkårer kunna ta del av det utlovade stödet?
Det är viktigt både för scoutkåren och för Scouterna att verkligen söka statsbidrag.
I dag gör inte alla direktanslutna scoutkårer det. Nästa deadline är den 31 mars 2021.
Läs mer på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/statsbidrag/

Frågor? Kontakta info@scouterna.se

Liknande nyheter

29 mar 2023

50 roliga och äventyrliga saker att göra på påsklovet

När det är lov har många tid att hitta på kul saker. Men ibland tryter fantasin! Scouterna är experter på äventyrliga och roliga saker att göra - så...

16 mar 2023

Rekordökning: Över 80 000 medlemmar i Scouterna

Fler och fler vill hänga med på äventyr med Scouterna! För nionde året i rad växer våra medlemssiffror. Nu har vi över 80 500 medlemmar i över 1000...

15 mar 2023

Nu kan fler barn få rök i ögonen och nya bästisar – Tack Postkodlotteriet!

Scouterna får 10 miljoner kronor i icke-öronmärkt stöd av Postkodslotteriet 2023.