Pressmeddelande11 maj 2020

Miljö och klimat är viktigast för unga – men få tycker att politikerna lyssnar

​Miljö och klimat är den viktigaste politiska frågan för unga, men bara en av tio upplever att politikerna lyssnar på dem. Det visar Scouternas Lägereldsrapport som tagits fram med hjälp av Kantar Sifo. Frågorna i rapporten ställs och besvaras av barn och unga mellan 8 och 25 år. Syftet med Lägereldsrapporten är att få vuxna att agera på det som är viktigast för en femtedel av Sveriges befolkning.

Miljö och klimat är den viktigaste politiska frågan för unga, men bara en av tio upplever att politikerna lyssnar på dem. Det visar Scouternas Lägereldsrapport som tagits fram med hjälp av Kantar Sifo. Frågorna i den återkommande rapporten, som senast gjordes 2018, ställs av barn och unga mellan 8 och 25 år och besvaras av barn och unga i samma ålder. Syftet med rapporten är att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år.

Miljö och klimat har varit i fokus det senaste året och för barn och unga är det med marginal den viktigaste politiska frågan – det uppger 67 procent av de som svarade i undersökningen.

Rapporten visar också att en majoritet, 83 procent, tycker att de ofta eller alltid får uttrycka sin åsikt när beslut tas om dem. Däremot upplever endast en av tio (11 procent) att politiker lyssnar på barn och ungas åsikter.

– Miljö och klimatfrågan är en central för unga idag. Jag tycker att de senaste årens klimatrörelse med Greta Thunberg visar behovet att lyssna på unga. Och att endast en av tio av de unga upplever att politikerna lyssnar på dem är oroväckande. För mig är det väldigt viktigt att makthavarna lyssnar på oss som vill verka för en bättre värld, säger Agnes Comstedt, ung talesperson för Scouterna.

Demokrati, framtid, fritid, skola och hälsa är viktiga frågor för unga och det är dessa ämnen som Lägereldsrapporten tar upp. När det kommer till hälsa visar Lägereldsrapporten att omkring 80 000 barn och unga inte har någon som frågar hur de mår. 

– Även om hela 96 procent säger att de har någon som frågar hur de mår så är det fortfarande alldeles för många som inte har det. Att omkring 80 000 saknar någon som uppmärksammar deras hälsa är förfärligt och det vill vi uppmärksamma, säger Alva Jansson, ung talesperson för Scouterna.

Stress är vanligt i åldersgruppen 8-25 år. Mer än var tredje person i åldersgruppen känner sig stressade dagligen eller ofta. Svårigheter med att hinna med skolarbetet toppar – 60 procent anger det som den största anledningen till stress.

– Nu ska vi använda rapporten och sprida den, dels till allmänheten dels till makthavare. Vi ska träffa makthavare både i kommunerna och på riksnivå för att hjälpa till att göra ungas röster hörda. Och vi kommer också att fråga om deras åtgärder för att förbättra barn och ungas hälsa, säger Joacim Stenlund, ung talesperson för Scouterna.

Om Lägereldsrapporten

Lägereldsrapporten, som tagits fram med hjälp av Kantar Sifo, är en rapport som tar upp ämnen som är viktiga för barn och unga. Frågorna formuleras av barn och unga mellan 8 och 25 år och besvaras av barn och unga i samma ålder. Syftet med rapporten är att låta barn och unga komma till tals, ställa sina frågor och bli lyssnade på. Undersökningen är riksrepresentativ och totalt genomfördes 2004 intervjuer under perioden 5 – 19 februari 2020. I Sverige finns det över 2 miljoner barn och unga i åldrarna 8-25 (SCB).

Kontaktpersoner

Agnes Comstedt, ung talesperson för Scouterna

072- 3945211

Alva Jansson, ung talesperson för Scouterna
072- 394 98 99

Joacim Stenlund, ung talesperson för Scouterna

076- 149 48 48

Emil Annetorp, kommunikatör, Scouterna

072- 0772071
emil.annetorp@scouterna.se

Liknande pressmeddelanden

01 jun 2021

Scouterna inleder stor satsning för att öka ungas kunskap och förståelse för olika kulturer både i Sverige och internationellt

Internationella erfarenheter och möten med jämnåriga från andra länder och kulturer är en viktig del i Scouternas arbete, för att utveckla förståelse...

31 maj 2021

H.M Konungen och Stiftelsen Ungt ledarskap i digitalt Göteborgs-seminarium om ungt värdebaserat ledarskap

Den 2 juni går Scouternas och Stiftelsen Ungt Ledarskaps årliga seminarium av stapeln. H.M. Konungen, årets Kompassrosstipendiater och 170 inbjudna...

12 maj 2021

Scouternas arbete med ungdomars psykiska hälsa får stöd av Drottning Silvias stiftelse

Scouternas arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa, där ungdomar bland annat ges möjlighet att samtala om sitt psykiska mående med en trygg...