Foto: Patrik hedljung

Tidigare Jamboreer i Sverige

Scouterna arrangerar ungefär vart fjärde år en nationell jamboree, en veckas läger fyllt med äventyr, upplevelser och gemenskap för tusentals barn och unga från hela landet. Vi bjuder även in deltagare från andra länder. I Sverige har vi hittills haft tre nationella jamboreer, 2001, 2007 och 2017.

2001

Scout 2001 var Sveriges första nationella jamboree, arrangerad i samarbete mellan de fem scoutförbunden.

Ca 26 000 deltagare. Rinkabyfältet, Kristianstad.

Läs mer om Scout 2001

2007

2007 arrangerades Scouternas andra nationella jamboree på Rinkabyfältet med ca 20 000 deltagare.

Läs mer om Jiingijamborii

2011

Sverige stod 2011 värd för den internationella scoutrörelsens världsläger, the 22nd World Scout Jamboree.

Jamboreen hade ca 40 000 deltagare från 144 länder och arrangerades på Rinkabyfältet, Kristianstad.

Läs mer om Världsscoutjamboreen 2011

2017

Jamboree17 samlade ca 10 000 deltagare på Rinkabyfältet sommaren 2017.

Läs mer om Jamboree17