Vad kostar det?

Vi vill att alla ska kunna vara med i Scouterna. Därför försöker vi hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Behöver du hjälp kan du få pengar från Scouternas stödfond.

Medlemsavgift

Som medlem i Scouterna betalar du medlemsavgift. Avgiften bestäms  av den scoutkår där du är medlem, och finns till för att täcka löpande kostnader för scoutkårens verksamhet.

Medlemsavgifter
Tre orangea tält står i på en gräsmatta med träd omkring

Övernattningar och läger

Ofta kostar läger och övernattningar extra. Detta täcker bland annat mat och transport till lägret. Läs mer om det här:

Lägerkostnader

Scouternas stödfond

Vi vill att alla ska kunna vara med i Scouterna! Har du inte råd att betala till exempel medlemsavgift eller avgifter för läger kan du ansöka om hjälp från Scouternas stödfond.

Scouternas stödfond

Vill du vara med?

Du kan hitta din närmaste scoutkår via vår karta.

Hitta scoutkår