Styrdokument

Här kan du ladda ner aktuella styrdokument som beslutats av Scouternas stämma eller Scouternas styrelse.

Styrdokument

Arbeta med risk inom Scouterna

Ladda ner PDF (270,5 KB)

Styrdokument

D2 Riktlinjer för Kapitalförvaltning

Ladda ner PDF (1,3 MB)

Styrdokument

Delegationsordning för Scouterna 2020

Ladda ner PDF (222,9 KB)

Administration & bidrag, Styrdokument

Delegationsordning för Scouterna 2022

Ladda ner PDF (198,5 KB)

Styrdokument

Folder om Scouternas strategi 2015 – 2025

Ladda ner PDF (7,7 MB)

Scouternas stämma, Styrdokument, Stämmohandlingar, Stämmor

Kallelse till Scouternas förvaltningsmöte 2023

Kallelsen är riktad till de som valts som ombud eller suppleanter till förvaltningsmötet. Dessa valdes under Demokratijamboree 2022

Ladda ner PDF (148,9 KB)

Administration & bidrag, Arrangemang, Blanketter, För ledare, Styrdokument, Mallar

Mall för beredskapsplan för scoutkårer

För scoutkårer som vill göra beredskapsplaner för sin kår, läger eller annat arrangemang.

Ladda ner DOC (2,0 MB)

Styrdokument

Placeringsreglemente

Ladda ner PDF (111,1 KB)

Styrdokument, Stämmor

Protokoll Scouternas stämma 2020

Ladda ner PDF (5,1 MB)

Styrdokument, Stämmoprotokoll, Stämmor

Protokoll Scouternas stämma 2022

Ladda ner PDF (5,4 MB)

Styrdokument

Riktlinje för styrelseöverlämning

Ladda ner PDF (120,4 KB)

Styrdokument

Riktlinjer för att motverka oegentligheter

Ladda ner PDF (101,7 KB)