Rapporter om barn och ungas syn på sin omvärld

Här kan du hitta rapporter som rör barn och ungas egen syn på samhället, ledarskap, Scoutrörelsen etc.
Lägereldsrapporten är ett exempel på när barn och unga själva ställer frågor till barn och unga om hur man mår och vad man som barn och ungdom tycker och känner kring sig själva och sin omvärld.

Hos Scouterna anser vi att det är viktigt att barn och ungas röster blir hörda, därför genomför vi olika undersökningar för att lyssna in och sedan påverka makthavare kring frågor som är viktiga för just barn och unga.

Rapporter från Scouterna

Lägereldsrapporten

I samarbete med Novus presenterar vi en av de viktigaste rapporterna vi någonsin tagit fram – Lägereldsrapporten. Den handlar om ämnen som många barn och unga i Sverige tycker är viktiga. Resultatet är det barnen själva som tolkat och varit delaktiga i vad som ska lyftas som det allra viktigaste. Ovanligt kan vissa tycka men för oss väldigt självklart och otroligt betydelsefullt.

Undersökning om mångfald

I vår och Novus undersökning om mångfald söker vi förståelse och insikter kring allmänhetens samt Scouternas medlemmars syn på mångfald.

Ungas syn på ledarskap

En undersökning om hur unga människor ser på ledarskap – vare sig du är scout eller inte. Hur stor erfarenhet på ledarskap finns bland unga och hur skiljer det sig om du är scout eller inte?

Ungdomsbarometern

I denna rapport ligger fokus på scouter och deras syn på ledarskap. Denna analys behandlar ett flertal frågeställningar och tankar kring ungas syn på framtida karriär och yrkesliv. Hur har ledarskapet inom Scouterna präglat unga syn på deras kommande arbetsliv?

Jamboree 2017 slutrapport

På Jamboree 2017 upplevdes scouting på riktigt, på både väl beprövade och helt nya sätt; vi skapade åldersanpassat program och åldersspecifika mötesplatser för alla deltagare, vi provade nya koncept i familjescouting och vi erbjöd smakprov från Ledarskapsöns mest grundläggande och allra vassaste utbildningar.

Värsta rapporten

Undersökning om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Rapporten baseras på våra medlemmars uppfattning av hur scoutrörelsen ser ut. Vi vet att för att förändra något måste man börja med sig själv – att vi leder som vi lär. Därför är Värsta rapporten viktig för scoutrörelsen. För att vi ska se hur mångfalden i rörelsen ser ut idag och i nästa steg kunna göra något åt det. För att vi ska kunna fortsätta vara stolta över den fantastiska barn- och ungdomsorganisation vi är.

Till dig som är journalist

Hjälp oss gärna att sprida barn och ungas röster i fler kanaler så vi kan nå ut till fler.

Press
Sång vid lägerelden

Till dig som är eller vill bli sponsor

Läs gärna våra rapporter och hör av dig om du vill stötta en verksamhet som på riktigt lyfter barn och ungas rättigheter och utveckling.

För företag

Till dig som är makthavare

Hjälp oss på alla sätt du kan för att bidra till en långsiktig investering för barn och unga i Sverige.

Kontakta våra lokala kanslier

Till dig som är förälder

Om du funderar på om du vill att ditt barn ska vara med i Scouterna. Läs gärna våra rapporter ovan och har du frågor så kontakta gärna din närmaste scoutkår så får du svar på dina frågor.

Hitta din lokala scoutkår

Till dig som är ledare inom Scouterna

Använd gärna rapporterna ovan för fördjupat samtal på just din kår.

Mer information till dig som är ledare