Foto: Mio Kuschick

Internationellt på kåren

 

Digitala möten med andra sidan jorden, internationella programaktiviteter och högtider, det finns alltid något att hitta på med världen som tema.

Att ha en vänkår från ett annat land är både roligt och ett bra sätt att få veta mer om andra scouttraditioner. Kanske kan din kår ta emot internationella scouter som reser till Sverige.

Ni kommer snabbt att märka hur mycket ni har gemensamt men också hur scoutverksamheten skiljer sig åt mellan olika länder.

Möjligheterna är många, vi bor alla i Scoutland!

Läs mer om Scoutland

Hitta en vänkår

För att hitta en vänkår och starta ett samarbete är en bra början att se vilka kontakter som redan finns i er kår. Kanske har några av scouterna varit utomlands och träffat scouter från andra länder? Kanske har ni ledare i kåren som flyttat till Sverige och har kontakter i sitt tidigare hemland?

Hitta kontakter

Om ni inte hittar några existerande kontakter i kåren finns det många möjligheter via sociala medier att komma i kontakt med människor som man aldrig har träffat innan.
En väg att ta är att vända sig till facebookgruppen Scouting in Sweden. Där kan du hitta internationella scouter som är intresserade av utbyten med svenska scouter eller som vill starta ett gemensamt projekt, eller att hålla kontakten med scoutvänner.

Hitta sponsorer och stipendier

För den som hittat ett projekt har världsscoutorganisationen WOSM listat möjliga sätt att söka finansiering för internationella scoutaktiviteter i Europa. Det innebär en hel del pappersarbete för dig och för kåren men kan göra din dröm verklig! Vi föreslår också att du kollar på givarnas webbplatser för den senaste uppdateringen om deras möjligheter och deadlines. Kom gärna med frågor, adress ser du nedan.

Hitta mer bland Scouternas egna fonder

Scouternas egna fonder och andra fonder som riktar sig till scouter och scoutkårer, innebär finansiella möjligheter till internationella aktiviteter. Bland dessa fonder kan nämnas Folke Bernadottes Minnesfond som delar ut stipendier till utlandsresor, t ex för deltagande i läger och vid biståndsarbete. Att söka innebär som sagt en del pappersarbete, men det kan vara värt den ansträngningen.

Aktiviteter på kåren

Ett av scouternas målspår handlar om Förståelse för omvärlden. Scouterna är en fredsrörelse och vi vill bidra till att skapa en bättre värld. Ett bra sätt att skapa förståelse för omvärlden är genom att lära känna scouter från andra platser med andra erfarenheter.

Om ni behöver inspiration till aktiviteter på temat omvärlden och globalt samhällsengagemang kan ni leta i Aktivitetsbanken.

Internationella högtider

Thinking Day 22 februari

World Thinking Day är den internationella vänskapsdagen. Varje år släpper WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ett aktivitetspaket för att uppmärksamma olika utmaningar och problem i världen att reflektera över.

22 februari benämns också Founder´s Day eftersom det är Lord Baden-Powells och Olave Baden-Powells födelsedagar.

St. Georgsdagen 23 april

Sankt Georg är scouternas skyddshelgon och firas den 23 april. Firandet ser olika ut över hela världen men de flesta uppmärksammar dagen på något sätt.

Många kårer i Sverige firar genom att läsa eller gestalta legenden om Sankt Georg.

Om ni har en vänkår utomlands eller har scoutvänner i andra länder, passa på att fråga hur de firar Sankt Georg.

Fredsdagen 21 september

Den 21 september är Scouternas fredsdag. Det är också FN:s fredsdag, samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen.

I Sverige firar vi 100% scout! Du deltar genom att bära scoutkläder/halsduk under dagen, på jobbet eller i skolan, för att visa din omgivning att du är 100% scout.

International Day of the Girl 11 oktober

Internationella flickdagen uppmärksammas av WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) den 11 oktober. Dagen är även en temadag för FN sedan 2021.

Fokus är flickors rättigheter och vikten av att motverka ojämlikheten, diskriminering och övergrepp som flickor världen över drabbas av.