Scouternas Fredsdag

21 september varje år firar vi Scouternas fredsdag.

Dagen är också FN:s officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen.

Vi verkar för fred


Fredsdagen kan manifesteras på så sätt att alla scouter på orten, från alla scoutförbund, träffas på torget eller på annat lämpligt ställe och visar att scoutrörelsen lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Programmet kan variera, med sång och musik, fredståg, uppläsning eller uppträdanden. Dagen kan också högtidlighållas med en ceremoni i kåren eller avdelningen.

100% scout

På Scouternas fredsdag har scouterna här i Sverige en kampanj som kallas 100% scout. Kampanjen går ut på att visa att man är scout i skolan, på jobbet eller på andra platser genom att ha på sig sina scoutkläder hela dagen.

Scoutkläder