Hur funkar detta med kontingenter?

Att delta på internationella och nationella läger i andra länder är en spännande upplevelse. Världsscoutjamboreer och andra stora läger utomlands innebär unika möjligheter till internationella erfarenheter. Ibland kräver lägerarrangörer att deltagare är del av en så kallad kontingent. En kontingent från Sverige organiserar deltagandet för alla svenska deltagare på lägret. Detta kan göras på olika sätt, antingen genom en officiell eller en fristående kontingent.

Vad är en officiell kontingent?

Till större internationella läger som världscoutjamboreer rekryterar Scouterna centralt ett arrangemangsteam som har hand om svenska deltagandet på lägret. Arrangemangsteamet får då stöd från Scouternas nationella arrangemangsgrupp och andra funktioner inom Scouternas operativa organisation för att kunna genomföra ett så bra arrangemang som möjligt. En till två av de ansvariga utses till Head of Contingent (HoC). Scouternas officiella kontingent genomgår ett stort arbete redan under planeringsstadiet vilket innebär en trygg och säker verksamhet för såväl deltagare som arrangemangsteam. Varje år gör Scouternas arrangemangsgrupp en bedömning till vilka läger det ska finnas en officiell kontingent utifrån tillgängliga resurser. De aktuella uppdragen annonseras under lediga uppdrag på scouterna.se.

Stöd från Scouterna till en officiell kontingent

 • Kontaktperson som handleder Head of Contingent (kontingentansvarig) genom arbetet.
 • Ekonomistöd i form av fakturering, ekonomihanteringssystem och Scouterna som projektägare och därmed ekonomisk garant för arrangemanget.
 • Kommunikation och teknikstöd såsom mail, hemsidor, Scouternas kanaler samt IT-verktyg i form av Office 365.
 • Försäkring som täcker alla som åker med på arrangemanget.
 • Möjlighet att använda Scouternas resebyrå och andra inarbetade leverantörer.
 • Kvalitetssäkring och stöd vid budgetering och löpande uppföljning av detta.
 • Utbildning i riskhantering samt stöd i att ta fram en beredskapsplan med förankring hos Scouterna nationellt.
 • Löpande stöd och råd till ledare, föräldrar och scouter före, under och efter genomfört arrangemang.
 • Internationell stöd och kontakter genom officiella kanaler.

Vad är en fristående kontingent?

Det går självklart att delta på ett läger som Scouterna centralt inte organiserar en officiell kontingent till. Vissa läger kräver dock att man tillhör en kontingent för att kunna delta. Förutsättningen är då att det bildas en fristående kontingent. Denna bygger på intresseanmälan från enskilda personer som vänder sig till Scouterna centralt. Även om du åker på läger på egen hand kan det vara en fördel att informera Scouterna då det kan finnas fler svenskar på väg till samma läger. Lägerorganisationen kan kräva att ni som åker utser en Head of Contingent (HoC). Personen ni utser blir officiellt ansvarig för det svenska deltagandet. Om lägret kräver att Scouterna intygar vem som är HoC kan Scouternas International Commissioner (IC) utfärda ett intyg. Du som ansvarar för eller deltar i en fristående kontingent representerar svenska Scouterna på lägret. Detta innebär att du är ansvarig för att följa Scouternas policys och se till att verksamheten vilar på Scouternas värdegrund. Du som åker med en fristående kontingent bör tänka på att denna inte är kvalitetssäkrad av Scouterna, inte heller arrangemanget i sig eller dess innehåll. De som leder kontingenten har kanske inte gått riskhanteringsutbildning som annars är obligatorisk när Sverige skickar officiella kontingenter, och om något händer under resans gång finns det inga garantier för att Scouternas försäkringar täcker arrangemanget. Därför är det otroligt viktigt att alla som åker med har sett över sina hem- och reseförsäkringar innan resan. Scouterna värnar självklart om alla medlemmar och du kan alltid höra av dig för råd och stöd. Scouterna försöker alltid stötta i den mån detta är möjligt. Dock kan man inte förvänta sig att få extra stöd eller full bemanning genom jour som fristående kontingent.

Så gör du för att skapa en fristående kontingent

 1. Har du hittat ett läger som du vill åka till, kontakta arrangören och fråga om ni kan komma. De flesta läger i världen välkomnar internationella gäster
 2. Kontakta Scouternas arrangemangsgrupp eller kansli och berätta vilket arrangemang du vill åka på och varför. Arrangemangsgruppen kan då berätta om det kommer finnas en officiell kontingent till lägret eller inte. De kommer också kunna hjälpa dig att komma i kontakt med andra som är intresserade av samma läger så att ni kan åka ihop.
 3. Arrangemangsgruppen kan med hjälp av International Commissioners (IC), som ansvarar för internationella relationer, förse dig med ett officiellt dokument som intygar att du är medlem i Scouterna och därmed får delta på lägret.
 4. Planera och genomför lägerdeltagandet och kom ihåg att ni ansvarar för säkerhet, trygghet, egna försäkringar och att följa Scouternas policys.

Hör av dig om du har frågor!

Om du har frågor om officiella eller fristående kontingenter är du varmt välkommen att kontakta Scouternas arrangemangsgrupp på arrangemang@scouterna.se eller den internationella sekreteraren på international.secretary@scouterna.se