Internationell scouting

Upptäck möjligheterna att knyta kontakter med scouter i hela världen och åka på äventyr utomlands. Som scout är du del av en världomspännande gemenskap. Tillsammans vill vi göra världen bättre genom roliga aktiviteter!

Världsorganisationer

Ta reda på mer om scoutings två världsorganisationer WAGGGS och WOSM.

Världscenter

Du kan besöka ett världscenter för scouting. Centren finns på flera på spännande platser.

Gör en scoutresa

Här finns tips för att planera din egna internationella scoutresa.

Internationell scouting på hemmaplan

Hitta möjligheter till internationella utbyten och aktiviteter i Sverige.

Internationella evenemang & läger

Ta chansen att åka på läger och arrangemang utomlands.

Fler internationella scoutnyheter

Håll koll på vad som händer inom scouting internationellt.

Upptäck Scoutland

Scouting finns i hela världen. Med Scoutland kampanjen vill vi uppmärksamma det och visa varje scout i Sverige att de är en del av någonting större.

Kartan har skickats ut till alla kårer och finns även att beställa hem från scoutshopen.

Med nyhetsbrevet Scoutland Times missar du inga fler internationella möjligheter!

Urklipp ur en världskarta med rubriken Scoutland. På kartan är olika landmärken och ländernas huvudstäder utmarkerade.

"We will develop comradeship through the world wide spirit of scouts so that we may help to develop peace and happiness in the world and goodwill among men."

Robert Baden-Powell