Världsscout­organisationer

Det finns två världsorganisationer som samlar världens alla scouter. På denna sida kan du läsa mer om hur organisationerna är uppbyggda, vilka som arbetar med internationella frågor och hur du kan vara med och bidra till att utveckla scoutrörelsen internationellt.

World Organization of the Scout Movement (WOSM)

WOSM bildades år 1922 på den första internationella världskonferensen. Syftet enligt WOSM är: "att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen". Alla scouter i Sverige som inte identifierar sig som tjejer är medlemmar i WOSM.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

WAGGGS bildades år 1928 och är den största frivilligorganisationer för flickor och unga kvinnor i världen. Organisationens syfte är: "att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen". Alla scouter i Sverige som identifierar sig som tjejer är medlemmar i WAGGGS.

Varför finns det två världsscoutorganisationer?

När scouting startade i början av 1900-talet hade inte killar och tjejer aktiviteter tillsammans. Scouting var bara för killar men snabbt dök det även upp tjejer som också ville delta i aktiviteterna. Därför startades Girl Guides eller Girl Scouts med så småningom en egen världsorganisation.

Guiding var på många sätt radikalt i en tid då kvinnor inte hade rösträtt. I de flesta av Europas länder organiserade Girl Guides för tjejers och kvinnors rättigheter.

I Sverige var scoutrörelsen uppdelad i pojk- och flickscouter fram till mitten av 60-talet. Idag har vi en gemensam rörelse där vi alla är scouter i Sverige men har medlemskap i respektive världsorganisation internationellt.

En grupp flickor på 50-talet klättrar över ett staket.

Aktiviteter från Världsorganisationerna

WOSM och WAGGGS står för flera aktiviteter, läger och projekt att delta i. Till exempel arrangerar WOSM World Scout Jamboree för scouter från hela världen i åldrarna 14 till 17 år och World Scout Moot för scouter mellan 18 och 25 år.

Den 22 februari firar vi i Scouterna World Thinking Day. WAGGGS publicerar varje år ett program med aktiviteter att genomföra tillsammans med scouterna på kåren. Programmet publiceras på WAGGGS hemsida innan själva dagen och kommer översättas till svenska.

WOSM och WAGGGS driver även Världsscoutcentren där det finns möjlighet att som scout ansöka om att arbeta ideellt eller besöka under en scoutresa med kåren.

International Commissioners – Scouternas "Utrikesministrar"

International Commissioners (IC) kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder Sveriges scouter (Scouterna) internationellt. IC är ideella och sitter i Scouternas styrelse. De samordnar Sveriges internationella samarbeten och är ansvariga för de delegationer som Scouterna skickar på världs- och regionkonferenser.

I världen

Vart tredje år har de två världsscoutorganisationer konferens var för sig där delegationer från Sverige är med och påverkar scoutings framtid. En ny styrelse väljs då för världsorganisationerna som har till uppgift att stödja alla nationella organisationer i varje land att bedriva sin scoutverksamhet.

I Europa

Mellan världskonferenserna träffas man i regioner, vilka i stort sett överensstämmer med kontinenterna. I Europa har många nationella förbund medlemmar i både WAGGGS och WOSM precis som det är i Sverige. Därför håller man konferens samtidigt och på samma plats för att kunna diskutera gemensamma frågor. Under konferensen väljs även regionala styrelser för båda organisationerna

I Norden

Scoutförbunden i Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland och på Färöarna samverkar i Nordiska Samarbetskommittén. Syftet är att skapa mötesplatser, utbyta erfarenheter och verka för att scouting syns i samhället.