Försäkringar

Vi vill att alla medlemmar i Scouterna och alla scoutkårer ska ha ett bra skydd om något skulle hända. Därför har vi i samarbete med Willis Towers Watson och Svedea tagit fram försäkringar som är speciellt anpassade för Scouterna och vår verksamhet.

Ett bra skydd för medlemmar och kårer

För medlemmar (som tillhör scoutkårer direktanslutna till Scouterna samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund) finns vår medlemsförsäkring som tillsammans med reseförsäkringen ger ett ordentligt skydd vid all verksamhet som anordnas av Scouterna och vid resor för eller med Scouterna. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna lokalt eller centralt.

För scoutkårer finns det tre olika försäkringar

Alla kårer som är direktanslutna till Scouterna omfattas av Kårförsäkring Grund som ger ett bra grundskydd och för de kårer som äger egendom, byggnader eller båtar går det att komplettera med Kårförsäkring Plus och Båtförsäkring.

För dig som är scout

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

Läs mer om våra medlemsförsäkringar

För scoutkårer

Vi tycker att det är viktigt att kårerna har en bra försäkring om något skulle hända. Därför finns Kårförsäkring Grund som gäller för alla kårer direktanslutna till Scouterna. Om din kår äger fastigheter eller annan egendom rekommenderar vi att ni kompletterar med Kårförsäkring Plus.

Läs mer om våra kårförsäkringar

Information till vårdnadshavare

Vi vill att du som är förälder ska känna dig trygg när ditt barn deltar i scoutverksamhet. Därför ingår automatiskt en medlemsförsäkring för alla som är medlemmar i Scouterna via en direktansluten scoutkår eller Nykterhetsrörelsens scoutförbund och den ger bland annat ersättning vid olycksfall. Försäkringen gäller även för icke medlemmar under prova på-perioden. Vi har dessutom en reseförsäkring som gäller om ditt barn reser tillsammans med Scouterna.

Information till vårdnadshavare

Om du drabbas av en skada

Om du drabbas av en skada under verksamhet anordnad av Scouterna är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan.

I vissa fall måste du polisanmäla

Stöld, överfall och liknande ska anmälas till polis på platsen. Om det är omöjligt kan du anmäla till polis på annan ort. Skador som inträffar på hotell eller under transport ska dessutom anmälas till hotellet respektive transportföretaget.

Gör en skadeanmälan

Du ska alltid göra en skadeanmälan till Svedea. Det gör du genom att fylla i och skicka in en skadeanmälningsblankett. När du skickar in skadeanmälan bifoga även eventuella kvitton, polisrapport och andra intyg i original.

Här gör du en skadeanmälan

Om våra försäkringsbolag

Svedea

Svedea erbjuder försäkring för företag, yrkesgrupper, organisationer och föreningar. Våra försäkringslösningar är skräddarsydda med en omfattning, administration och skadehantering som är optimalt anpassad efter respektive företags önskemål och behov.

Vi är ett starkt värderingsdrivet bolag som strävar mot en gemensam och utmanande vision – att utveckla och förändra försäkringsbranschen. Vi menar att försäkring kan göras både enklare och mer anpassad till kundernas situation och behov.

Svedea är en fristående enhet inom världens tredje största återförsäkringskoncern, Hannover Re. Genom våra ägare upprätthåller Svedea en mycket stark finansiell ställning och en A+ -rating. Försäkringsgivare för Svedeas produkter är sakförsäkringsbolaget HDI Global Specialty SE.

Willis Towers Watson

Willis Towers Watson är en ledande global riskrådgivare och försäkringsförmedlare. Med historia från 1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med mer än 39 000 anställda i 120 länder. Våra rådgivare är specialister inom operationella-, lednings-, och personrisker och har erfarenhet från alla branschsegment och verksamhetsområden – över hela världen. I Sverige har vi varit verksamma sedan 1991 och är idag ca 150 medarbetare fördelade mellan våra kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö och Karlstad. Tillsammans med vårt systerföretag Max Matthiessen är Willis Towers Watson nordens största risk- och försäkringsrådgivare.

Frågor om försäkringarna

Om du har några frågor kring försäkringarna som du inte hittar svar på här på webben kontakta Willis Towers Watson på scouterna@willis.com.

Du når kundservice på 08-587 095 88.

Frågor om skadehantering

Vid frågor om hur du ska göra vid skada eller frågor kring ditt skadeärende, kontakta Svedea på 0771-160 199 eller skadorforetag@svedea.se. När det gäller båtskador ring 0771-160 190 eller mejla batskador@svedea.se.

Frågor om att teckna Kårförsäkring Plus

För att teckna Kårförsäkring Plus fyller du i och skickar in en ansökan till Svedea på nedanstående adress. Du kan också skanna ansökan och mejla den till foretag@svedea.se.

Svedea
Box 3489
103 69 Stockholm

Har du frågor kring ansökan kontakta Svedea på 0771-160 161 eller foretag@svedea.se.

Frågor om att teckna Båtförsäkring

För att teckna båtförsäkringen kontaktar du Svedea på 0771-160 161 eller koncept@svedea.se.