Försäkringar för scoutkårer

Vi tycker att det är viktigt att kårerna har en bra försäkring om något skulle hända. Därför finns Kårförsäkring Grund som gäller för alla kårer direktanslutna till Scouterna. Om din kår äger fastigheter eller annan egendom rekommenderar vi att ni kompletterar med Kårförsäkring Plus.

Kårförsäkring Grund ingår:

 • Ansvarsförsäkring som skyddar kåren om någon kräver skadestånd av er. Din kår kan till exempel få hjälp om någon kräver skadestånd för att ni råkat förstöra den personens egendom. Försäkringen ersätter både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd.
 • Rättsskyddsförsäkring som ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som har samband med scoutverksamheten.
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring som ersätter förlust som kåren drabbas av om en anställd eller ideellt arbetande person gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.

Äger din kår egendom?

För att försäkra kårens egendom kan din kår teckna Kårförsäkring Plus. Försäkringen är extra viktig att ha om kåren äger fastigheter. För att teckna Kårförsäkring Plus fyller du i ansökan som du hittar nedan och skickar den till Svedea.

Kårförsäkring Plus ingår:

 • Egendomsförsäkring som gäller för skador på kårens egendom, bland annat maskinerier och inventarier. Till exempel kan din kår få ersättning om någon bryter sig in hos kåren och stjäl material. Om kåren äger en byggnad kan även den ingå i försäkringen. Då kan kåren till exempel få ersättning om det börjar brinna och hela kårens lokal förstörs i branden.
 • Hyresförlustförsäkringen gäller om någon byggnad är försäkrad i Kårförsäkring Plus. Kåren kan då få ersättning för hyresförlust som kan uppstå om det till exempel brinner i fastigheten och hyresgäster inte längre kan använda fastigheten.
 • Ansvarsförsäkring för fastighetsägare gäller om någon kräver skadestånd av kåren i egenskap av fastighetsägare på grund av en sak- eller personskada. Du kan till exempel få hjälp om din kår blir krävd på skadestånd för att en istapp från byggnadens tak har släppt och ramlat ner på en personbil som stått parkerad framför byggnaden.

Äger din kår båtar?

Vi ger alla kårer med båtar möjlighet att ansluta sig till vår gemensamma båtförsäkring. Försäkringen har nu förbättrats ytterligare och gäller året om, oavsett om båten ligger i sjön eller på land. Dessutom är självrisken lägre och skadehanteringen snabbare än tidigare. För att teckna båtförsäkringen, kontakta Svedea direkt på 0771-160 161 eller koncept@svedea.se

Båtförsäkringen ingår följande delar:

 • Sjöskada, som gäller om du råkar ut för grundstötning, kollision, kantring eller strandning med båten. Du kan också få ersättning om båten skadas av annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, till exempel en åskby.
 • Uppläggnings- och transportskada, som ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Brand, som gäller om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
 • Stöld- och skadegörelse, som ersätter om båt, motor eller tillbehör stjäls, blir utsatta för stöldförsök eller utsätts för uppsåtlig skadegörelse.
 • Ansvar, som ersätter skada på annan person eller egendom om kåren blir skadeståndsskyldig på grund av händelse som är kopplad till användande av båten.
 • Rättsskydd, som ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.