Scouternas E-tjänster

Scouternas E-tjänster är samlingsnamnet för alla de tjänster som Scouterna tillhandahåller.
Det handlar om Scoutnet, ScoutID, integrationer med Microsoft och Googles verktyg, kårwebbar, aktivitetsbanken m.m!

Scouternas E-tjänster är också namnet på den nationella arbetsgruppen som består av ideella och anställda som jobbar med våra system.

Vision

Sammanhängande e-tjänster som gör det lätt att bli – och att vara – scout, förälder, ledare, funktionär och arrangör i scouterna.

Detta leder till att vi blir fler och behåller fler, har roligare, syns mer.

Vi har en massa data, bl.a. i vårt medlemsregister, som kan hjälpa till med kommunikation med och mellan medlemmarna men även kan hjälpa oss förstå vår verksamhet bättre.

Vi vill utnyttja denna data och presentera den på lämpligt sätt på lämplig plats.

Strategi

  • Ideell grupp för att utveckla e-tjänster.
  • Erbjuda validerade e-tjänster utvecklade av ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd till kårerna.
  • Medlemsdata lagrade centralt med Scoutnet som databas.
  • API för integration av centralt utvecklade delsystem och e-tjänster.
  • Intern användning och support av API (kompetens- och resursfråga).
  • Separata system för separata behov (utveckla nytt utanför Scoutnet).
  • Göra data/tjänst tillgängligt vid behov för att uppfylla GDPR (istället för nerladdning av filer).
  • Samla och utveckla kompetens kring verksamhetsstödjande e-tjänster.

Scoutnet

I Scoutnet samlar vi information om våra medlemmar, kårer, distrikt etc. Vi använder även Scoutnet som anmälningssystem för många av våra kurser och arrangemang.

Kårwebb

Kårwebbarna är gratis att använda i sitt standardutförande. De delas ut till scoutkårer, scoutdistrikt, scoutarrangemang och andra scoutverksamheter. Scouternas kårwebbar används idag av över 550 stycken olika scoutkårer, distrikt och arrangemang.

ScoutID

För att kunna erbjuda fler och bättre webbtjänster utan att öka mängden inloggningsuppgifter som du behöver hålla reda på så har vi skapat e-tjänsten ScoutID.