Hållbarhet i scoutkåren

För att få in mer hållbara val och rutiner i kårens verksamhet finns nu certifieringen Hållbar scoutkår. Certifikatet är framtaget av scouterna i Finland i samarbete med WWF Finland som hjälper scoutkåren att fundera på olika delar av scoutverksamheten och hur den kan bli mer hållbar. Här får du veta mer om hur ni som kår kan bli en Hållbar scoutkår.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en utveckling som säkerhetsställa de behov som finns i samhället idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att kunna tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk.

Ekologisk utveckling handlar om planetens bästa. Vi vill värna om naturen, minska klimatpåverkan och spara på vatten. Ekonomisk hållbarhet handlar om hållbar konsumtion, schyssta villkor samt jämställdhet. Social hållbarhet handlar om psykisk och fysisk hälsa, utbildning samt trygghet och inkludering.

Det är viktigt att komma ihåg att hållbar utveckling är just: en utveckling. Vi blir alltså inte klara med arbetet, utan det kommer alltid finnas utrymme att lära oss mera och förbättras. Kom ihåg att blicka framåt och gläds åt varje steg i utvecklingen! 

Varför ska scouter jobba för hållbar utveckling?

Hållbarhet är väldigt aktuellt både lokalt och globalt. Det är något som berör oss alla och vi behöver bidra med det vi kan. Vi behöver öka förståelsen och kunskapen om hur vi kan utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Vi behöver se över hur vi konsumerar, producerar, reser och hanterar våra lokaler. Samtidigt som detta sker vill vi fortsätta prioritera sociala frågor såsom välmående, hälsa, demokrati, inkludering, tillgänglighet, trygghet och jämlikhet. Med Hållbar scoutkår-certifikatet kan din kår tydligare visa utåt att ni tänker på och jobbar för en tryggare och hållbar framtid.

Att respektera andra, att gilla naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv samhällsmedborgare är en del av att vara scout. Detta är inte bara Scouternas värderingar, utan också något som rimmar väl med tanken om en hållbar utveckling.  

I scouterna bidrar vi ofta till en hållbar utveckling genom våra aktiviteter, medvetet eller omedvetet. Barn och unga lär sig tidigt att värna och skydda naturen.  

Något är hållbart när det fyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. I scouting handlar det ofta om rutiner och val som bidrar till att människor och miljö mår bra långsiktigt. 

  • Vanor, rutiner och traditioner
    t.ex. följa scoutings värderingar, bete sig respektfullt, plocka skräp, medveten el- och vattenanvändning, skapa något nytt av något gammalt. 
  • Medvetna val
    t.ex. lokaltrafik, förnybar el, köpa lokalproducerat eller ekologiskt, låt scouterna veta vilka värderingar som finns bakom valen.

Olika kårer har olika möjlighet att agera hållbart. En kår i en stad har lättare för att använda kollektivtrafiken än en kår ute på landet. Med nya fakta och information om vårt eget och planetens mående finns något beteende eller val som alla scoutkårer som kan uppdatera och förbättra med hänsyn till en ökad hållbarhet.  

Hållbarhet i kårverksamheten

Vi vet att rutiner och val spelar roll i kårens hållbara utveckling, men ibland kan det vara svårt att veta var vi ska börja. 

För att få in fler hållbara val och rutiner i kårens fortlöpande verksamhet finns verktyget Hållbar scoutkår-certifikatet. Certifikatet är framtaget av scouterna i Finland i samarbete med WWF Finland och hjälper kåren fundera på olika delar av scoutverksamheten och hur den kan bli mer hållbar. Att läsa igenom kriterierna och diskutera kårens läge är ett bra sätt att inse vad kåren redan är bra på och vad kåren kan satsa på att utveckla. Dessutom visar certifikatet tydligt utåt att kåren bryr sig om planeten och arbetar för en bättre framtid. 

Sprid goda exempel

Diskutera hållbarhet med andra scoutkårer! Alla scoutkårer har sina egna erfarenheter och tips kring hållbarhet, det din kår har som vana kanske någon annan kår inte har tänkt på ännu. Dela med er av ert arbete med hållbarhet med hashtaggen #hållbarscoutkår eller #medvetenscout så hjälper vi varandra att bli bättre! Några tips från kårer hittar du längst ner på sidan.  

40 dagar för klimatet

Varje vår gör scoutrörelsen i Sverige en gemensam satsning för att lyfta klimatfrågan. Kampanjen är 40 dagar för klimatet och består av utmaningar, aktiviteter och ett märke. Materialet finns tillgängligt året runt och kan även fungera som inspiration kring vad vi som scouter kan göra i vår vardag för att bidra till ett bättre klimat och mer hållbarhet. 

40 dagar för klimatet

Hållbarhet i programmet

Vill ni jobba ännu mer med hållbarhet i programmet så finns sidan Hållbarhet där Scouterna samlar både förslag på aktiviteter samt lokala och globala nyheter och initiativ kring hållbarhet i stort både inom rörelsen i Sverige och globalt. 

Hållbarhet
Det europeiska hållbarhetsprojektet

Earth Tribe

Under 2023 och 2024 är Scouterna del av det Europeiska hållbarhetsprojektet Earth Tribe. Scouterna kommer stå värdar för Roverarrangemanget Agora i april 2024 då en ideell grupp med svenska roverscouter står värdar när nästan 70 roverscouter från hela Europa besöker Sverige.

Projektet ger också roverscouter stöd i genomförandet av lokala hållbarhetsprojekt.
Vill du som svensk roverscout ta del av projektet och genomföra ett eget lokalt hållbarhetsprojekt kan du kontakta anton.nilsson@scouterna.se.

Earth Tribe är ett samarbete med WOSMs europeiska region och medfinansieras av EU, projektet är inte en del av scouternas hållbarhetsverkstad.
EU Disclaimer