Luddes stipendium

Gerda Bäckström, eller ”Ludde” som hon var känd som i scoutrörelsen, var en av de unga kvinnor som tog initiativ till att starta flickscouting i Sverige åren före första världskriget, och det som kom att bli Sveriges Flickors Scoutförbund. När hon avgick som flickscoutchef 1949 instiftades Luddes stipendium genom en insamling.

Luddes stipendium 2023 har delats ut till två fantastiska och inspirerande scoutledare!

Stort GRATTIS till Annika Elmér från Norra Lidingö sjöscoutkår och till Lina Marmin från Porthälla scoutkår.

Annika Elmér har nominerats för stora och berömvärda insatser i Norra Lidingö sjöscoutkår. Annika har haft ledaruppdrag under lång tid och gång på gång visat prov på stort engagemang för scouting. Från nomineringen går det att läsa att Annika har en otrolig förmåga att se alla scouter i en grupp, hon lyfter den som behöver lyftas, hon stöttar den som behöver stöttas, ser alla och ger alla en känsla av att vara unik och behövd.

Lina Marmin har nominerats för sitt stora engagemang för scouting inom Porthälla scoutkår. Lina är för närvarande kårordförande och har bland annat sett till att sätta scouting på kartan i orten Partille, vilket fått stort gehör. Från nomineringen går det att läsa att Lina har ett outtröttligt engagemang för scouting, är spindeln i nätet för det mesta som händer i kåren och har ett starkt engagemang för avdelningsverksamheten. 

Vill du nominera någon till Luddes stipendium till nästa år – tveka inte att skicka in en nominering senast den 31/3 2024.

Luddes scoutledarskap

Många vittnesmål om Luddes ledarskap i scouterna tar fasta på hennes stora värme och förmåga att se individen i alla situationer. Under hennes tid minskades det tidigare stora fokuset på disciplin och en flickscoutledarkollega talar om att hon minskade den ”askes” som präglat flickscoutrörelsens första decennier. Det är också under hennes ledning som förbundsstyrelsen 1943 beslutar att alla scoutledare hädanefter ska vara du med varandra, utan att först behöva lägga bort titlarna, vilket var det vanliga i den tidens Sverige.

De som beskrivit hennes ledarskap har betonat hennes energi, kreativitet och spontanitet.

Om Luddes stipendium

Förvaltningsgruppen på Scouterna delar årligen ut Luddes stipendium till en eller två personer som uppfyller kriterierna för stipendiet:

  • Scoutledaren identifierar sig inte som man
  • Scoutledaren är idag aktiv inom scoutrörelsen
  • Scoutledaren har gjort förtjänstfulla insatser genom gott och inspirerande ledarskap, prioritet ges till insatser på lokal och regional nivå


Nominering görs genom att fylla i formuläret nedan, senast den 31 Mars 2024. Alla inkomna nomineringar behandlas av Scouternas förvaltningsgrupp som beslutar vem eller vilka som får stipendiet.

Stipendiet uppgår till 900 kr och ska användas till personlig utbildning och utveckling för fortsatt engagemang i scoutrörelsen.

Frågor kan ställas till info@scouterna.se

Ansök till Luddes stipendium här

1

Dina kontaktuppgifter

2

Uppgifter om den du vill nominera

3

Ange ytterligare en person som ställer sig bakom nomineringen