Scouternas distrikt

I Scouterna finns distrikt som samordnar kårer inom ett geografiskt område. De flesta kårer tillhör ett scoutdistrikt. Distrikten erbjuder ett lokalt scoutnätverk som till exempel kan arrangera aktiviteter, läger och utbildningar för kårer.

Distriktens verksamhet

Distriktens verksamheten ser olika ut beroende på storlek och geografi. Några har anställt personal. Det finns distrikt som har lägeranläggningar och andra som lånar eller hyr ut kanoter. Ta kontakt med ditt scoutdistrikt nedan för att ta reda på vilka möjligheter som finns!