Lokalt stöd

Det finns massor av kunskap och stöd att få i Scouterna. Dels finns personal vars arbete är att stötta scoutkårer med utveckling och dels kan du använda dig av nätverket som finns i ditt distrikt.

Distrikt

Hör av dig till ditt distrikt för att se vilket stöd de kan erbjuda dig och din scoutkår.

Nätverka genom ditt scoutdistrikt

Regionala kanslier

På de regionala kanslierna finns det personal vars arbete är att stötta scoutkårerna. Det kan vara allt från workshops och inspirationskvällar till att vara någon att bolla idéer och tankar med.

Våra kanslier

Stöd till scoutkåren

Stödet till en scoutkår handlar främst om att skapa förutsättningar för kåren att bedriva bästa möjliga verksamhet och att kunna erbjuda scouting till fler. Stödet anpassas efter behov och kan vara en inspirerande workshop om Scouternas program, tips kring kommunikation, rekrytering,, samarbete, styrelsearbete med mycket mer.

Ta stöd av utvecklingskonsulent