Sken av lykta, Jamboree 17

Bli aktiv i ett scoutdistrikt

De flesta scoutkårer tillhör ett scoutdistrikt. Distriktet ger tillgång till ett lokalt scoutnätverk med olika möjligheter. Många scoutdistrikt ordnar arrangemang och läger. Några har lägeranläggningar. Vissa har anställd personal och en del skapar utbildningstillfällen. Gemensamt för alla är att de har en styrelse och medlemmar som beslutar om verksamheten.

Nätverka

Det finns många spännande uppdrag på distriktsnivå. Att engagera sig är att bidra och det innebär äventyr, utveckling och gemenskap!

Nätverka genom ditt scoutdistrikt

Hitta din närmaste scoutkår

Det finns cirka 1000 scoutkårer i landet. Nya ledare är alltid välkomna och behövs. Så börja med att hitta en scoutkår nära dig, kontakta kåren och berätta att du vill engagera dig så hjälper de dig vidare.

Hitta scoutkår