Day Camp Adventure 2022

Din gåva kan förändra livet för barn och unga!

Sverige och världen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det kommer till barn och ungas psykiska och fysiska välmående. Dessutom behöver klimatomställningen skyndas på och demokratin värnas. Här kan Scouterna bidra och vi gör det redan – varje dag. Genom större bidrag och donationer från stiftelser, filantroper och stora givare kan vi göra ännu mer!

Ge stöd till ett specifikt projekt

Vi på Scouterna tror på nya idéer och nya samarbeten för att tillsammans lösa stora samhällsproblem. Bidrar du med en större summa går den att öronmärka till ett eller fler av projekten nedan. Då kan du även få specifik återkoppling till just ”ditt” projekt. Kontakta oss för att välja projekt till ditt bidrag. Klicka på respektive projekt för att läsa mer. Du kan också ladda ner Scouternas program för filantroper, stiftelser och företag längre ner.

Scouting i skolan

Vill du skänka en större icke öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på Scouternas 90-konto: Bankgiro 900-3161. Tack för ditt bidrag!

Kontakta oss:

Välkommen att höra av dig till Ann-Kristin, ansvarig för Scouternas insamlingsarbete.

Case for support - Scouternas program för filantroper, stiftelser och företag

Ladda ner och läs mer

Vill du läsa mer om vårt arbete? Ladda ned broschyren Scouternas program för filantroper, stiftelser och företag.

Ge en aktiegåva

Vet du om att du kan skänka din aktieutdelning skattefritt till Scouterna? Det ger en ökad hjälpkraft med över 40%.

Karta och ikoner över Globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans för ett bättre samhälle

Sverige och världen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det kommer till barn och ungas psykiska och fysiska välmående. De unga som idag brottas med dåligt mående eller på annat sätt lever i utanförskap riskerar att aldrig bli en del av samhället. Det är också många som tillbringar mycket tid framför skärmen och rör på sig för lite. Dessutom behöver klimatomställningen skyndas på och demokratin värnas. Här kan Scouterna bidra och vi gör det redan – varje dag. Men med din hjälp kan vi göra ännu mer!

Scouternas verksamhet har bäring på 15 av de 17 globala målen i Agenda 2030.

Det här erbjuder vi dig

Ditt stöd är oerhört värdefullt för oss och gör stor nytta för barn och unga i Sverige. Som bidragsgivare/donator har du möjlighet att engagera dig i vår verksamhet och våra projekt, t ex att besöka vår verksamhet och delta i evenemang. Vi berättar regelbundet hur vårt arbete fortlöper via nyhetsbrev. Alla som har skänkt ett större belopp tackas bland annat på hemsidan och i verksamhetsberättelsen. Om du skulle önska någon annan form av rapportering än vad som nämnts ovan är det möjligt.

Låt oss diskutera vidare tillsammans!

Scouting gör skillnad

Scouterna finns för att barn och unga har rätt till en rolig och meningsfull fritid. Hos oss får de utvecklas och utmanas i en trygg miljö och känna gemenskap med människor från all delar av samhället. Här utlovas vänner för livet, spännande äventyr och aktiviteter som bygger på inkludering och demokrati samt utvecklande ledarskap. Det ger barn och unga en starkare självkänsla och en större omtanke om både människor och miljö. Med den unika Scoutmetoden som pedagogisk grund utvecklar vi helt enkelt framtidens ledare och engagerade samhälls- och världsförbättrare.

Läs mer om scoutmetoden

Scouteffekten

Undersökningar visar att scouting gör skillnad för barns och ungas personliga utveckling på många plan. Det framgår tydligt att de som har varit scouter har bättre psykisk och fysisk hälsa, är mer ansvarstagande och har större sannolikhet att visa ledaregenskaper. De har också en ökad natur och miljömedvetenhet, är mer aktiva samhällsmedborgare och är mer anställbara. Vi kallar det scouteffekten!

Läs mer om Scouteffekten i Effektrapporten 2021

Vill du veta mer? Kontakta oss: