Foto: Linnea Wedelin

Scouternas nystartssatsning

För varje ny scout blir vi fler världsförbättrare. Därför har alla Scouternas medlemmar bestämt sig för att bli fler och till 2025 är målet att vara 100 000 scouter i Sverige. Här kan du läsa mer om den nystartssatsning Scouterna gör för att öppna fler verksamheter i landet.

Så många scouter är vi idag.

Vårt gemensamma mål är att vara 100 000 scouter i Sverige 2025.

Vill du engagera dig som scoutledare?

Scouting är friluftsliv - men också ledarskap, problemlösning, samarbete, personlig utveckling, samhällsengagemang och mycket mer.  Som scoutledare erbjuds du ett roligt och spännande uppdrag där vi tillsammans lär genom att göra. Som scoutledare har du en avgörande roll i att ge fler barn möjligheten till en meningsfull fritid. Via knappen kommer du till Scouternas profil på Volontärbyrån där du kan intresseanmäla dig till att bli ledare på din ort!

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss på startascoutkart@scouterna.se!

Intresseanmälan via Volontärbyrån
Nystart gör vi tillsammans i hela scoutrörelsen. Vi sänker trösklarna för att starta scouting. För varje ny scout blir vi fler världsförbättrare.

Bakgrund

Allt fler barn och unga söker sig till Scouterna, inte minst under coronapandemin har många velat börja hos oss. Många av dem som har velat börja i Scouterna har vi kunnat ta emot, men många barn och unga har också hört av sig från orter där vi saknar verksamhet idag, de har vi tyvärr inte kunnat ta emot.

Barn som har varit med i Scouterna har bättre självkänsla, är mer ansvarstagande, är bättre på att samarbeta och är mer inkluderande. Scouter har också en ökad natur- och miljömedvetenhet och är mer aktiva samhällsmedborgare.

Nya metoder

Vi har hittat en metod som vi nu vill införa i vår organisation. Enkelt beskrivet går den ut på att starta hubar som fungerar som värdföreningar för nya scoutverksamheter, som kallas sektioner. Det blir mest effektivt med en hub per scoutdistrikt. Organisationsmässigt i Scoutnet blir huben som en scoutkår och sektionen som en avdelning till den (sektionens egna avdelningar delas administrativt in i patruller i Scoutnet).

Huben tar hand om det administrativa arbetet så att de nya scoutledarna i sektionerna helt och fullt kan fokusera på att erbjuda barn och unga äventyr och kompisar genom scoutings och friluftslivets alla möjligheter. Under varje hub kan det sedan finnas flera nystartade sektioner på olika orter. De nystartade sektionerna fungerar i sig som vanliga scoutkårer och kommer att växa för varje år så när det finns en stabil grund knoppas verksamheten av från hubben och bildar en egen scoutkår.

Metoden är färdigutvecklad och ska nu implementeras i scoutdistrikten, så vi kan sänka trösklarna för att starta scouting. Detta innebär att vi behöver cirka 3-5 personer per scoutdistrikt som vill engagera sig i en hub. Är du intresserad? Intresseanmäl dig i formuläret via länken!

Gå till intresseanmälan

Kontaktpersoner

Utvecklingskonsulent

Adam Lundberg

adam.lundberg@scouterna.se

0720-77 37 37

Adam arbetar 50% som utvecklingskonsulent med fokus på kårerna i Göteborgs scoutdistrikt. Resterande 50% arbetar Adam med Scouternas arbete att starta nya scoutverksamheter.

Utvecklingskonsulent

Fredrik Kadesjö

fredrik.kadesjo@scouterna.se

0766232509

Fredrik arbetar 50% med att stötta scoutkårerna i Dalarnas scoutdistrikt, Scouterna Örebro län och Scouterna Västmanland med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling. De andra 50% läggs på att starta nya scoutverksamheter. Framförallt i samarbete med andra organisationer.

Hur går nystartsprocessen till?

När vi har startat en hub i distriktet kommer Scouternas konsulenter arbeta aktivt operativt med att starta nya verksamheter och har nära kontakt med huben.

 1. Scouternas nystartskonsulenter jobbar operativt med att hitta platser och rekrytera in nya scoutledare genom informationskampanjer och möten.
 2. Scouternas utvecklingskonsulenter introducerar de nya scoutledarna till scouting, bildar team ihop och stöttar med rekrytering och prova på-möte.
 3. I huben stöttar du nya verksamheter genom exempelvis administrativa kårstyrelseuppgifter, ekonomi, statsbidrag, Scoutnetadmin och att bjuda in till distriktets gemenskap.

Vad ska huben göra?

Huben ansvarar för:

 • Att söka statsbidrag varje år
 • Att alla ledare har genomfört Trygga Möten och visat upp felfritt registerutdrag
 • Att stämma av med sektionerna hur verksamheten går och vilken typ av stöd och service ledarna behöver från huben, konsulenterna eller Sensus
 • Det övergripande ekonomiska ansvaret och tydliggör för sektionerna vilka förhållningssätt och rutiner som gäller
 • Att bjuda in sektionerna till distriktsarrangemang och andra ledarträffar
 • Sprida information från scoutdistrikt och Scouterna
 • Att anordna en kårstämma per år med alla sektioner inbjudna
 • Att möjliggöra för sektionerna att åka på lager/hajk
 • Ansvarar för att bevaka att rätt medlemsavgifter betalas av medlemmarna.
 • Att möjliggöra för ledarna i sektionerna att gå utbildningar
 • Att tillsammans med konsulenterna hitta fler sektioner att starta och stötta sektioner att ombilda sig till egna scoutkårer när de är redo

Vilket stöd får en ny sektion?

När en ny sektion startar erbjuds de:

 • En introduktion till scoutrörelsen med teambuilding och rekryteringsstöd från Scouternas utvecklingskonsulenter
 • Ett uppstartskit med material och planering för att driva verksamhet. Där ingår bland annat en lykta, knivar, scouthalsdukar, kåsor, beachflagga, en yxa, ett helt nytt terminsprogram för nystartad verksamhet, informationsbroschyrer och eldningsguide bland annat.
 • Möjlighet att gå en scoutledarutbildning
 • Stöd och pepp från huben
 • Komma med i distriktets gemenskap på arrangemang, läger med mer

Vill du starta en ny scoutverksamhet?

Det finns olika sätt att starta ny scoutverksamhet, exempelvis en sektion. Klicka in på sidan via knappen och fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att komma igång med scouting.

Intresseanmäl att du vill starta scouting!