Scouternas nystartssatsning

För varje ny scout blir vi fler världsförbättrare. Därför har alla Scouternas medlemmar bestämt sig för att bli fler och till 2025 är målet att vara 100 000 scouter i Sverige. Här kan du läsa mer om den nystartssatsning Scouterna gör för att öppna fler verksamheter i landet.

Så många scouter är vi idag.

Vårt gemensamma mål är att vara 100 000 scouter i Sverige 2025.

Vill du engagera dig som scoutledare?

Scouting är friluftsliv - men också ledarskap, problemlösning, samarbete, personlig utveckling, samhällsengagemang och mycket mer.  Som scoutledare erbjuds du ett roligt och spännande uppdrag där vi tillsammans lär genom att göra. Som scoutledare har du en avgörande roll i att ge fler barn möjligheten till en meningsfull fritid. Via knappen kommer du till Scouternas profil på Volontärbyrån där du kan intresseanmäla dig till att bli ledare på din ort!

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss på startascoutkart@scouterna.se!

Intresseanmälan via Volontärbyrån

Kontaktpersoner

Adam Lundberg

Utvecklingskonsulent

Adam Lundberg

adam.lundberg@scouterna.se

0720-77 37 37

Adam arbetar med Scouternas arbete att starta nya scoutverksamheter.

Fredrik Kadesjö

Utvecklingskonsulent

Fredrik Kadesjö

fredrik.kadesjo@scouterna.se

0766232509

Fredrik arbetar 50% med att stötta scoutkårerna i Dalarnas scoutdistrikt, Scouterna Örebro län, Värmlands scoutdistrikt, Upplandsslättens scoutdistrikt och Scouterna Västmanland med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling. De andra 50% läggs på att starta nya scoutverksamheter. Framförallt i samarbete med andra organisationer.

Felicia Ödmark

Utvecklingskonsulent

Felicia Ödmark

felicia.odmark@scouterna.se

0720763305

Felicia jobbar som utvecklingskonsulent, med inriktning på nystart.

Måns Rangmar

Regional utvecklingschef

Måns Rangmar

mans.rangmar@scouterna.se

0766232506

Måns är Scouternas regionala utvecklingschef för Norr/Mitt- och Stockholms kansli.

Nystart gör vi tillsammans i hela scoutrörelsen. Vi sänker trösklarna för att starta scouting. För varje ny scout blir vi fler världsförbättrare.

Bakgrund

Allt fler barn och unga söker sig idag till Scouterna, vilket har resulterat i att vi nu har tusentals barn i kö som väntar på att få gå med. Många kårer har lyckats växa mycket men börjar nå sin kapacitetsgräns, på andra platser är det flera mil till närmsta scoutkår. Därför satsar vi nu på att starta upp nya, mindre scoutverksamheter där vi hittat sådana "vita fläckar" eller intill större kårer där vi kan fånga upp barnen som inte får plats i de befintliga verksamheterna.

 

Varför vill vi då bli fler? Scouterna som rörelse är rörande överens om att vi bedriver en bra och viktig fritidsaktivitet för barn. Såklart ska fler få ta del av detta! Barn och unga som har varit med i Scouterna har bättre självkänsla, är mer ansvarstagande, är bättre på att samarbeta och är mer inkluderande. Scouter har också en ökad natur- och miljömedvetenhet och är mer aktiva samhällsmedborgare.

Nya metoder

Vi har hittat en metod som vi nu börjat införa i vår organisation. Enkelt beskrivet går den ut på att starta HUBar som fungerar som värdföreningar för nya scoutverksamheter, som kallas sektioner. Vi siktar på att starta minst en HUB per distrikt. Organisationsmässigt blir HUBen en scoutkår och sektionen en avdelning till den (sektionens egna avdelningar delas in i patruller).

HUBen tar hand om det administrativa arbetet så att de nya scoutledarna i sektionerna helt och fullt kan fokusera på att erbjuda barn och unga sitt livs äventyr genom scoutings och friluftslivets alla möjligheter. Under varje HUB kan det sedan finnas flera nystartade sektioner på olika orter. De nystartade sektionerna fungerar i sig som vanliga scoutkårer och kommer att växa för varje år så när det finns en stabil grund knoppas verksamheten av från hubben och bildar en egen scoutkår.

Vi har redan runt 20 HUBar uppstartade runtom i Sverige, men det finns flera distrikt där vi inte kommit i gång ännu. För att starta en HUB behöver vi cirka 3-5 personer per scoutdistrikt som vill engagera sig i styrelsen. Är du intresserad?Intresseanmäl dig i formuläret via länken!

 

Gå till intresseanmälan

Hur går nystartsprocessen till?

När vi har startat en HUB i distriktet börjar Scouternas konsulenter starta upp nya verksamheter - intill kårer med kö eller på "vita fläckar" där det är långt till närmsta scoutkår.

 

 1. Scouternas nystartskonsulenter jobbar operativt med att hitta platser och rekrytera in nya scoutledare genom informationskampanjer och möten.
 2. Scouternas utvecklingskonsulenter introducerar de nya scoutledarna till scouting, bildar team ihop och stöttar med rekrytering och prova på-möte.
 3. När sektionen är uppstartad kommer den aktuella HUBen in och stöttar den nya verksamheten genom exempelvis administrativa kårstyrelseuppgifter, ekonomihantering, statsbidrag, Scoutnetadmin och att bjuda in till distriktets gemenskap.

 

Vad ska huben göra?

Huben ansvarar för:

 • Att söka statsbidrag varje år
 • Att alla ledare har genomfört Trygga Möten och visat upp felfritt registerutdrag
 • Att stämma av med sektionerna hur verksamheten går och vilken typ av stöd och service ledarna behöver från huben, konsulenterna eller Sensus
 • Det övergripande ekonomiska ansvaret och tydliggör för sektionerna vilka förhållningssätt och rutiner som gäller
 • Att bjuda in sektionerna till distriktsarrangemang och andra ledarträffar
 • Sprida information från scoutdistrikt och Scouterna
 • Att anordna en kårstämma per år med alla sektioner inbjudna
 • Att möjliggöra för sektionerna att åka på lager/hajk
 • Ansvarar för att bevaka att rätt medlemsavgifter betalas av medlemmarna.
 • Att möjliggöra för ledarna i sektionerna att gå utbildningar
 • Att tillsammans med konsulenterna hitta fler sektioner att starta och stötta sektioner att ombilda sig till egna scoutkårer när de är redo

Vilket stöd får en ny sektion?

När en ny sektion startar erbjuds de:

 • En introduktion till scoutrörelsen med teambuilding och rekryteringsstöd från Scouternas utvecklingskonsulenter
 • Ett uppstartskit, ett helt nytt terminsprogram för nystartade verksamhet, informationsbroschyrer och eldningsguide bland annat.
 • Möjlighet att gå scoutledarutbildningar
 • Stöd och pepp från huben
 • Komma med i distriktets gemenskap på arrangemang och läger

Vill du starta en ny scoutverksamhet?

Det finns olika sätt att starta ny scoutverksamhet, exempelvis en sektion. Klicka in på sidan via knappen och fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att komma igång med scouting.

Intresseanmäl att du vill starta scouting!

Nystartskit till nya sektioner

Nystartskit

Familjescouting – aktivitetspaket

Ladda ner PDF (3,2 MB)

Nystartskit

Familjescouting – så funkar det

Ladda ner PDF (524,7 KB)

Nystartskit

Frågor och svar om scoutledarrollen

Ladda ner PDF (149,3 KB)

Nystartskit

Guide till Scoutnet

Ladda ner PDF (159,2 KB)

Nystartskit

Guide: elda säkert

Ladda ner PDF (116,4 KB)

Nystartskit

Märkbart

Ladda ner PDF (13,6 MB)

Nystartskit

Presentation av HUB-modellen

Ladda ner PDF (5,1 MB)

Nystartskit

Säker scout

Ladda ner PDF (1,7 MB)

Nystartskit

Terminsprogram Redo för scouting

Ladda ner PDF (15,2 MB)

Nystartskit

Terminsprogram Våga Spåra

Ladda ner PDF (23,6 MB)

Nystartskit

Terminsprogram Våga Upptäcka

Ladda ner PDF (13,7 MB)

Vanliga frågor om Scouternas nystartsverksamhet

Alla direktanslutna scoutkårer får kostnadsfritt stöd från Scouternas utvecklingskonsulenter. Deras kontaktuppgifter hittar du under ”Lokalt stöd”. Scoutkårer i NSF och Equmenia har egna verksamhetsutvecklare man får stöd av.

I det lokala kårstödet ligger stort fokus på vuxenengagemang och genom utvecklingskonsulentens kårstöd får ni tips, idéer och goda exempel på hur ni kan jobba i kåren med ett ökat vuxenengagemang, men kåren behöver alltid göra jobbet. Här finns exempel på populära workshops direktanslutna scoutkårer kan boka. Behöver ni stöd, kontakta en konsulent!

I undersökningar som gjorts visar det sig också att mer än var fjärde (26%) av alla scoutföräldrar idag uttrycker att de kan tänka sig att engagera sig – vilket visar att det finns en potential att få fler föräldrar att ställa upp som ledare. Om vi ställer frågan och bjuder in till 100% blir vi snart fler vuxna.

När vi startar en ny scoutkår är de flesta som engagerar sig som ledare ofta gamla scouter, själva pedagoger eller trivs i friluftslivet och vill engagera sig för att få göra merutomhusverksamhet med sina och andras barn. På orter med befintlig kår sedan tidigare kan vi fånga upp intresse från fler vuxna som kan tänka sig engagera sig. Ju fler ledare och scouter vi är på en ort, ju mer samarbete och utbyte kan vi ha oavsett vilken scoutverksamhet man är engagerad i.

För varje ny scout bli vi fler världsförbättrare. Det vet vi. I våra egna medlemsundersökningar tycker nästan alla  medlemmar (>93%) att det är roligt att vara scout, är stolta över att vara scout och skulle rekommendera Scouterna till andra.

 • 93% av alla medlemmar tycker att barn och ungdomar utvecklas positivt av att vara med i Scouterna.
 • Scouter och deras föräldrar anser att Scouterna bidragit till en större förmåga att samarbete med andra, är mer rädd om naturen, tror mer på att att hen klarar av saker & känner sig gladare.
 • 80% av föräldrarna anser att Scouterna bidragit till att deras barn blivit bättre på att ta ansvar.
 • 90% av scouterna tycker samma sak. Upplevelsen av att Scouterna bidragit till större ansvarstagande ökar med åldern på scouterna.

Vi har mycket att erbjuda äventyrliga barn och unga i Sverige och vet att vår gemensamma rörelse formar världsförbättrare. Därför har hela scoutrörelsen beslutat att fler ska få frågan att komma med. Till 2025 har vi bestämt att det ska finnas 100 000 scouter i Sverige – alla barn ska få frågan att bli scout och ha nära till en scoutkår!

Alla nya platser där vi jobbar uppsökande med att starta en ny scoutkår väljs utifrån en analys där vi ser till flera aspekter; skolor, barn, vuxna, antal scoutkårer med mer. Det kan vara en ort som tidigare inte haft scouting, eller en ort som har det men där det också bor många barn och unga. Barn och unga från hela samhället, landsbygden, förorten, kranskommunen och stadsdelen ska få frågan om att bli scouter. Ju fler som bor på en ort – ju större och/eller fler scoutkårer behöver finnas.

 

Scouternas utvecklingskonsulenter tar kontakt med kårer som ligger nära där vi kommer jobba uppsökande med att starta en ny scoutkår.

Scouternas medlemmar har beslutat att vi ska bli fler scouter. Det gör vi genom att stötta befintliga kårer med rekrytering och program samtidigt som vi också ser potential att öppna fler scoutkårer på platser utan scoutverksamhet och där det bor många barn/är kö till befintliga scoutkårer. Vi öppnar fler scoutverksamheter, själva eller i samarbete med andra organisationer, för att alla barn i en ort/stadsdel ska få frågan att bli scout. För varje ny scout blir vi fler världsförbättrare. Ju mer meningsfull och äventyrlig fritidsverksamhet det finns på ett ställe desto större chans att varje barn eller ungdom kommer iväg på något som hen tycker är roligt och utvecklande.