Arkiv och museum

Scouterna har ett eget museum med arkiv som drivs av Scouternas Arkiv- och Museikommitté.

Scouternas museum ligger på Instrumentvägen 19 i Örnsberg, Stockholm.

Öppettiderna är vanligtvis andra helgen i månaden kl. 10-14.

Mejla gärna till Mats Thorby och dubbelkolla öppettiderna innan du planerar ditt besök.

 

Ni hittar även mer information om museumet på:
http://arkivochmuseum.scout.se/