Scouter för klimatet

Isar som smälter, tonvis med plast i haven och omfattande skogsbränder. För 65 procent av världens unga är just klimatförändringarna den största oron just nu. Vi på Scouterna uppmuntrar barn och unga att vara aktiva i samhället och göra skillnad.

Vi kan bidra – det är inte för sent

Klimatet är den fråga som väcker störst engagemang hos unga i dag. Men också oro och uppgivenhet. För oss på Scouterna är det självklart att lyssna på barn och unga och hjälpa dem att göra sina röster hörda. Vi har över 75 000 medlemmar i Sverige. Vi vet att det aldrig är för sent att påverka, göra skillnad och aktivera sin omgivning.

Så vad kan vi göra för att stötta ungas klimatengagemang? En hel del. Vi inom Scouterna jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor sen flera år tillbaka. Varje dag lär vi unga scouter hur de kan ta en aktiv del i samhället och våga lita på sin egen röst. Genom att jobba i små grupper, patruller, hjälper vi varandra. För tillsammans med andra blir vi starka. #scouterförklimatet

Tänd en lykta för klimatet

Att tända en lykta och tillsammans i gruppen låta scouter reflektera kring en fråga är ett enkelt sätt att väcka tankar och få igång ett engagemang. I Aktivitetsbanken har vi utformat en aktivitet där ni till kan reflektera kring klimatet på ett enkelt sätt. Det tar bara några minuter att genomföra och kan vävas in på ett naturligt sätt i exempelvis inledningen av ert scoutmöte, som reflektion mitt i eller som avslutning.

Tänd en lykta för klimatet

Skriv under vårt upprop

Som en av världens största ungdomsrörelser kan vi göra skillnad – om vi gör det tillsammans och om vi gör det smart.

Därför vänder vi oss till dig – är du redo? 

Skriv under idag för att visa att du är en av många scouter som vill öka takten i klimatarbetet. Nu är det dags att ta klimatkrisen på allvar!

Jag skriver under för klimatet!

%

av dagens ungdomar uppger att klimatförändringar är den samhällsföreteelse i världen de oroar sig över mest.

Scouterna och klimatet internationellt

Promise to the planet

Man behöver inte vara forskare för att veta att klimatförändringarna är verkliga. Som scouter är vi fast beslutna att hitta en global lösning eftersom vi vet att det är vår plikt att ta hand om vår planet.

Girl-led action on climate change

Klimatförändringarna är fortfarande det största globala hotet mot människoliv. Och det är kvinnor och flickor som för närvarande drabbas hårdast. Läs mer om WAGGGS engagemang här.

Scouter deltar på FN:s klimattoppmöte

Siri är en av fem ungdomar som representerar Scouterna vid Cop26, FN:s klimattoppmöte i början av november 2021. På mötet ska bland annat Parisavtalet följas upp och nationernas ambitioner för minskat utsläpp ska redovisas.

40 dagar för klimatet

Vill du ha tips och inspiration om vad du kan göra för klimatet? Spela då Scouternas klimatbingo! Här hittar du både små och stora exempel på aktiviteter som gör skillnad. Hur många kan du pricka av?

Hämta Scouternas klimatbingo här

Naturen och vår hälsa

Det finns många studier som visar att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Genom att regelbundet röra oss utomhus i skog och mark kan vi förbättra både vår mentala och fysiska hälsa. Som en bonuseffekt kommer vi automatiskt känna en större närhet till naturen och därför värna om den och vårda den bättre. Vilken win-win för oss alla!

Här nedan kan du läsa mer om Scouternas satsning på friluftsliv genom friluftslivsorganisationernas projekt Friluftslivets år. Du hittar också länkar till olika forskningsstudier och Lägereldsrapporten, som Scouterna tagit fram tillsammans med Novus och som handlar om ämnen som många barn och unga tycker är viktigt i Sverige idag- där hälsa är en viktig del.

Till Friluftslivets år
Till Forskningsstudier
Till Lägereldsrapporten 2020
Till fler av Scouternas rapporter

%

av dagens unga tycker att det är viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle.

Engagera dina scouter i ett äventyrligt miljöprojekt

Detta aktivitetspaket är ett exempel på hur du kan skapa upp ett miljöprojekt för dina scouter. Äventyret: Miljön är utformat för äventyrare, men självklart kan du plocka hela eller delar av det och anpassa för andra åldersgrupper. Ett superbra sätt att engagera barn och unga i miljöfrågor!

Öppna "Äventyret: miljön"

Hållbarhet på många sätt

Hur kan vi göra skillnad inom ett område så stort som hållbarhet? Det finns massor av sätt att engagera sig, i stort såväl som smått. Här hittar du inspiration inom området hållbarhet. Och du - självklart finns det ett märke att sträva efter.

Läs mer om hållbarhet inom Scouterna