Scouthistoria

Här kan du läsa om Scouternas historia både i världen och i Sverige, från Robert Baden Powell till idag.

Scouternas grundare

Robert Baden-Powell

År 1907 samlade Robert Baden-Powell, general i brittiska armén, 20 pojkar på Brownsea Island utanför Englands sydkust till det som skulle bli det allra första scoutlägret och det som brukar ses som scoutrörelsens födelse.

Robert Baden Powell
En grupp flickor på 50-talet klättrar över ett staket.

Flickor i Scouterna

I början av 1900-talet var det långt ifrån självklart att flickor och pojkar kunde ägna sig åt samma saker. Men 1909 hade över 6 000 flickor anmält sig till scoutrörelsen – en del genom att bara uppge första bokstaven i förnamnet när de anmälde sig, för att inte avslöja sitt kön.

Flickor i scouterna

Scouting i Sverige

Scouting kom till Sverige i en tid då folkrörelser som väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var stora. Ungdomsorganisationer av olika slag bildades och kvinnorörelsen hade fått fäste.

Scouting i Sverige

Scouting i modern tid

1990-talet och början av 2000-talet var en händelserik tid för Scoutsverige. I slutet av 1990-talet började de fem scoutförbunden diskutera hur man bäst skulle kunna samarbeta och 1999 antogs den första gemensamma strategin.

Modern scouting

Arkiv och museum

Scouterna har ett eget museum i Stockholm med arkiv som drivs av Scouternas Arkiv- och Museikommitté.

Scouternas arkiv och museum

Scoutmuseet i Göteborg

1937 startade Scouternas Kamratförening, som bytt namn till Föreningen Scoutmuséet Göteborg och det blev grunden till Scoutmuseet i Göteborg. Scoutmuseet har funnits på flera olika ställen i Göteborg och är nu sedan 1999 i Utby nära kommungränsen till Partille. 1959 invigdes ett Scoutmonument beläget i Slottsskogen i Göteborg. Föreningen förvaltar och driver museet och monumentet. 

Scoutmuseet i Göteborg