Scouterna har ett viktigt samhällsuppdrag

Vårt uppdrag handlar om barn och ungas rättighet till en meningsfull fritid. Långsiktigt är det en samhällsinvestering för att barn och unga som upplevt scouting kan leda både sig själva, leda en grupp, leda megastora arrangemang med deltagare från hela världen och varför inte ett helt samhälle?

Runt om i vårt samhälle finns många chefer och ledare som är eller har varit scouter. Inte så konstigt kanske att 11 av 12 som har varit på månen, också har varit scouter.

I våra stadgar, strategi och verksamhetsplan står allt vi gör på övergripande nivå, allt beslutas självklart på ett demokratiskt sätt på våra stämmor där representanter från våra kårer är med och röstar fram hur vårt bidrag i samhället ska se ut för barn och unga.

Två personer håller handen i solnedgången utomhus

Vår vision är ”Unga som gör världen bättre”

Hos Scouterna får barn och unga möjligheten att utvecklas och utmanas i en trygg miljö. Här utlovas både äventyr och kompisar i en rolig och utvecklande gemenskap. Här får barn och unga utveckla till exempel sin ledarskapsförmåga, självinsikt, självkänsla och förmåga att vara aktiv i en grupp. Här lär sig unga människor om inkludering och demokrati. Här utvecklas samhällets framtida ledare och världsförbättrare.

Scouternas strategi 2015-2025

Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse. Läs mer om hur vi arbetar med vår strategi framåt.

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas policy

Syftet med vår policy är att ge vägledning för den värdegrund Scouternas verksamhet vilar på. Policyns syfte är också att förankra och lyfta betydelsen av Scouternas program och Scouternas utbildningar.
Scouternas policy för verksamhet riktar sig till samtliga medlemmar, ideellt aktiva och engagerade i Scouternas verksamhet. Läs hela vår policy och hur vi arbetar med vårt program här.

Scouternas policydokument

Vårt syfte: Ungas utveckling

I scouterna får barn och unga uppleva roliga och utmanande äventyr, och träffa nya kompisar.

Syftet med allt vi gör är ungas personliga utveckling: Ledarskap, att vara aktiv i gruppen och självinsikt och självkänsla är några av de förmågor som scouting utvecklar. Scouting har en egen pedagogik, scoutmetoden där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, och där våra värderingar, scoutlagen, finns med i allt vi gör. Vi är schyssta kompisar!

Se gärna filmen för att få veta mer om vad scouting är, eller läs Scouternas programförklaring.

Programförklaring

Programförklaringen beskriver den teoretiska grunden för det vi gör i Scouterna.

Våra stadgar

Scouternas stadgar är våra gemensamma regler. Här står bland annat vilka regler som gäller för Scouternas stämma och styrelsens arbete.

Verksamhetsplan och mål

Verksamhetsplanen är som en karta som visar vägen fram för Scouternas verksamhet under 2021-2022. Den beskriver mål som vi vill uppnå och vad vi ska göra för att kunna nå målen.