Kommunikations­material

På den här sidan hittar du Scouternas logotyper och symboler, typsnitt, mallar och affischer.

Scouternas logotyper och symboler

Scouternas logotyper och symboler är viktiga kännetecken både inom och utanför rörelsen. De är gemensamma och fria att använda för alla Sveriges scouter.

Scoutsymbolen

Scoutsymbolen står för scouting i Sverige ur ett brett perspektiv. Scoutsymbolen är en stilistik sammanslagning av en fransk lilja och en treklöver. Den de symboliserar tillhörigheten till världsscoutorganisationerna WOSM (World Organization of the Scout Movement), med den franska liljan, och WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), med treklövern. Vår scoutsymbol har genomskinliga linjer som öppnar sig utåt – vi är öppna, alla är välkomna. Symbolen kan användas antingen hel eller vertikalt utfallande. Om den används utfallande ska minst halva symbolen vara synlig. Den kan också användas som till exempel ett bakgrundsmönster, där bestäms givetvis symbolens beskärning av mönsterytan.

Scoutlogotypen

Scouternas logotyp består av scoutsymbolen tillsammans med texten Scouterna i sitt specifika typsnitt. Denna grundversion av logotypen används alltid som avsändare sist i ett flersidigt dokument.

Scouterna tabben

Scouternas logotype finns också i en tabb-version. Den används som en slags ”kvalitetsmärkning” på framsidan av ett flersidigt dokument, på hemsidan, i scoutplagg med mera. Den fungerar också utmärkt i kombination med scoutkårernas logotyper. Se hur den kan användas i Scouternas grafiska profil.

Ladda ner logotyper och symboler

Inga resultat

Scouternas typsnitt och mallar

Typsnitt

Scouternas rubriktypsnitt Franklin Gothic finns förinstallerat i Office-paketet i de flesta versioner och i Googles ordbehandlingsprogram på webben. Vi använder två typer, Franklin Gothic Regular och Frankling Gothic Medium.

Till brödtext används typsnittet Garamond, som också finns förinstallerat i Office-paketet och i Google programmen.

Mallar

För att det ska enkelt, enhetligt och skapa igenkänning kan du använda Scouternas mallar för olika behov. De är redan inställda med rätt typsnitt och överensstämmer med den grafiska profilen.

Ladda ner mallar

Inga resultat

Affischer

Affischer är ett bra sätt a visualisera våra budskap på en fysisk plats. De kan ge upphov till goda och spännande samtal och inspirera till handling. Fyll scoutlokalen med affischer, låt det vara något att diskutera på ledarsamlingen eller häng upp dem i kapprummet så föräldrar som väntar kan lära sig mer om vad scouting är. Eller varför inte använda dem i rekrytering av ledare eller på olika föreningsmässor?

Ladda ner affischer

Inga resultat