Introduktionsguiden

Introduktionsguiden

Introduktionsguiden är ett verktyg för scoutkårer. Här finns metoder och mallar som kan användas inför och under introduktionen av nya ledare. Allt för att fånga engagemanget och få till en bra start. Använd allt i guiden eller välj de godaste bitarna. Ju fler bitar desto bättre men viktigast är att det blir av! Alla mallar går att ladda ner och anpassa efter behov.

Inspirationsläsning och tips

Tips och checklista

Se vår checklista för ledarintroduktion med vad som kan ingå och tips på hur ni kan gå tillväga.

Fånga engagemanget

Kort inspirationsläsning om hur vi kan motivera och fånga engagemanget hos ledare.

Stöd genom fadderskap

Enkla tips om att utse en fadder för nya ledare och beskrivning av fadderns uppdrag.

Förbered och förmedla till nya ledare

Välkomnandet

Tips och mallar för att hålla välkomstmöte och skicka välkomstbrev.

Ledaruppdraget

Uppdragsbeskrivning för ledare och samtalsmall för dialog om ledaruppdraget.

Scoutkårens ABC

Exempelmall som kåren kan utgå ifrån för att göra en egen kårhandbok eller ett "abc".

Förmedla till nya scoutledare

Scouternas program

Läs och länktips som kåren kan förmedla till nya ledare om Scouternas program.

Mer scouting

Tips om var nya ledare kan få reda på mer om scouting och alla dess möjligheter.

Ladda ner

Ladda ner alla mallar och bifogade filer i Introduktionsguiden.

Vilka behov har nya ledare?

Gemensamt för de flesta är att de vill:

  • känna sig välkomna i gemenskapen
  • få ett tydligt uppdrag och veta förväntningar
  • få information om det praktiska och rutiner i kåren
  • få stöd och känna delaktighet
  • förstå scouting om de inte varit scouter

Guiden är framtagna med hjälp av scoutledare för att att möta behoven hos de som är nya så att de trivs och stannar längre.

"Det är det värt att lägga tid på en bra introduktion. Den som får ett bra första intryck och snabbt kommer in i ledarrollen och gemenskapen blir mer engagerad och får chans att bidra från start."

Teo Elmfeldt Mälarscouterna

"Att börja med ledarintroduktion är viktigare än att göra det komplett och elegant. Hitta kårens egen lagom-nivå. Perfekt är det godas värsta fiende."

Anders WilsonScoutkåren Tor

"Med en bra introduktion känner man sig välkommen och kommer stanna längre som ledare."

Peter SvahnTräkvista scoutkår

"Tack vare min introduktion kom jag snabbt in och blev en i gänget."

Anonym scoutledare