Introducera nya ledare i scoutkåren

Här finns metoder och mallar som kan användas av scoutkåren inför och under introduktionen av nya ledare. Allt för att fånga engagemanget och få till en bra start. Använd allt i guiden eller välj de godaste bitarna, viktigast är att det blir av! Alla mallar går att ladda ner och anpassa efter behov.

"Att jobba med ledarintroduktion borde vara lika självklart som att vattna fröna man sått."

Anders Wilson, scoutkåren Tor

Vilka behov har nya ledare?

Gemensamt för de flesta nya ledare är att de vill...

  • känna sig välkomna i gemenskapen
  • få ett tydligt uppdrag och veta förväntningar
  • få information om det praktiska och rutiner i kåren
  • få stöd och känna delaktighet
  • förstå scouting om de inte varit scouter

Hur gör andra?

Checklista

Hitta förslag på vad som kan göras före och under introduktionen och ta fram er egen checklista.

Tips från scoutkårer

Ta del av andras tips för hur ni kan skapa en smidig start och positiv upplevelse för nya engagerade.

Cecilia är Spårarledare i scoutkåren Tor

Att komma ny till scoutkåren

Cecilia berättar om hur det var att börja som ledare.
- Om jag inte fått någon introduktion hade jag nog inte varit ledare längre.

Ny tidning för dig som precis blivit scoutledare

När du är ny som scoutledare får du en tidning av oss. Här har vi samlat tips och fakta som vi tror att du har hjälp av längs vägen. Vi berättar om varför vi gör vissa saker, som att leka lekar tillsammans eller åka på hajker och sommarläger. Du får lära dig vilka delar ett vanligt scoutmöte brukar innehålla, varför vi är så mycket utomhus – och vad ledarkollegan menar när hen ber dig hämta tamojen!
Du får tips om utbildningar och stödmaterial riktade till just dig, och om vem du kan vända dig till med frågor. Men kan du inte vänta på tidningen så går det lika bra att läsa eller skriva ut den här.

Läs tidningen

Välkomna i gemenskapen

Den som är ny har många frågetecken. Hjälp genom att förmedla det viktigaste direkt. Tillgång till information ger trygghet när allt är nytt. Er omtanke gör att den som engagerat sig känner sig välkommen.

Välkomstträff

Första träffen på scoutkåren påverkar hur den som är ny känner inför sitt uppdrag. Ett dedikerat välkomstmöte ger ett bra första intryck. Det ger också chans att diskutera förväntningar och skapa gemenskap i den nya gruppen.

Välkomstbrev

Det är trevligt att få brev! Genom ett välkomstbrev tar ni chansen att informera om det som är viktigt att veta direkt. Ni kan också ge den som är nyfiken chans att ta reda på mer om sitt nya uppdrag innan introduktionen.

Tydligt uppdrag och förväntningar

Nya ledare vill ha ett tydligt uppdrag. Scoutkåren vinner mycket på att samtidigt ta reda på förväntningarna hos den som kliver in. En lösning är att göra uppdragsbeskrivningar med ansvarsområden för alla i teamet. En annan är att ha en dialog med alla ledare på avdelningen för att fånga upp förväntningar, behov, intressen och funderingar.

Uppdragsbeskrivning

Att ha kortfattade beskrivningar för alla uppdrag inom scoutkåren skapar tydlighet och transparens. Här finns exempel på uppdragsbeskrivning för scoutledare med vanliga ansvarsområden och förhållningssätt att redigera efter behov. Exempel på uppdragsbeskrivningar för andra roller i kåren finns i Scoutkårens ABC.

Dialog om ledaruppdraget

Ta reda på förväntningarna hos de nya som kliver in. Ha en dialog med alla ledare på avdelningen för att fånga upp behov, intressen, funderingar och förväntningar. Ett bra tillfälle att starta bra samarbete och sätta gemensamma spelregler.

Information om allt det praktiska - Scoutkårens ABC

I Scoutkårens ABC samlar kåren all viktig information på ett ställe. Tydlighet kring verksamheten skapar trygghet och bra förutsättningar för alla. Håll därför dokumentet hela tiden uppdaterat och lättillgängligt för alla i kåren. Vuxna i kåren som har tillgång till en bra kårhandbok hittar snabbt svar på många frågor. Här finns en mall som kan anpassas till er egen ABC eller handbok om ni inte redan har en.

Stöd och motivation

Stöd genom fadderskap

Att utse en fadder till den som är ny är en framgångsfaktor. Faddern är en scoutkompis som tar extra ansvar för att den nya ledaren får en bra start, känner trygghet i sitt uppdrag och blir en del av gemenskapen. Här finns en kort sammanfattning om fadderskapet och fadderns uppdrag.

Fånga engagemanget

Hur fångar vi engagemanget hos en ny ledare? Ta del av kort inspirationsläsning och tips från scoutkårer kring att hitta motivation och få nya ledare att trivas och stanna.

"Det är det värt att lägga tid på en bra introduktion. Den som får ett bra första intryck och snabbt kommer in i ledarrollen och gemenskapen blir mer engagerad och får chans att bidra från start."

Teo Elmfeldt Mälarscouterna

"Att börja med ledarintroduktion är viktigare än att göra det komplett och elegant. Hitta kårens egen lagom-nivå. Perfekt är det godas värsta fiende."

Anders WilsonScoutkåren Tor

"Med en bra introduktion känner man sig välkommen och kommer stanna längre som ledare."

Peter SvahnTräkvista scoutkår

"Tack vare min introduktion kom jag snabbt in och blev en i gänget."

Anonym scoutledare

”Det går inte att vara för tydlig, men det går att vara otydlig. Med ledarintroduktion och Scoutkårens ABC ges mycket inspiration till hur ledarnas kårengagemang kan underlättas.”

Nils Lagnemo Långängens scoutkår