Kårstadgar & protokoll

Här hittar du Scouternas exempeldokument för stadgar och årsmötesprotokoll som du kan använda i din patrull, avdelning eller kår. Tryck på respektive knapp för att ladda ned.