Stöd till scoutkåren

Scouternas utvecklingskonsulenter arbetar med kårstöd till alla direktanslutna scoutkårer. De finns på kontor runt om i Sverige för att vara nära verksamheten.

Här hittar du din utvecklingskonsulent!

Klicka på knappen och se efter vilket regionalt kansli din scoutkår tillhör. Klicka dig sedan vidare för att hitta kontaktuppgifterna till utvecklingskonsulenterna i den regionen.

Vad kan de hjälpa till med?

Förslag på aktiviteter med en utvecklingskonsulent

Stödet till en scoutkår handlar främst om att skapa förutsättningar för kåren att bedriva bästa möjliga verksamhet och att kunna erbjuda scouting till fler. Stödet anpassas efter behov och kan vara en inspirerande workshop om Scouternas program,  tips kring kommunikation eller att besöka skolor för att bjuda in barn och ungdomar till scouting.

Läs om populära workshops