Planera terminen

Scouterna ska vara roligt och utvecklande! Ett genomtänkt terminsprogram gör att det blir variation, att scouterna lär sig nya saker och att de utvecklas som personer. Då vill de vara med många terminer framöver!

Börja med att fundera på...

För att skapa ett bra terminsprogram är det ett antal frågor som ni i ledargänget bör fundera på:

Vad behöver scouterna utveckla?

Vad behöver just era scouter utveckla? Är det några som tar mycket plats medan andra håller sig i bakgrunden? Är det några som inte vågar uttrycka sina åsikter? Utifrån vad ni kommer fram till väljer ni ut 2-3 målspår som ni arbetar lite extra med under terminen.

Scouternas målspår

Vad behöver scouterna kunna?

Vilka kunskaper behöver scouterna inför kommande läger och aktiviteter? Behöver de träna mer på eldning, matlagning, sjukvård. Ni kan även fundera på vilka delar av scoutmetoden som ni inte använt så mycket av. Finns det ett bättre sätt att köra patrullerna på? Har vi fått med samhällsengagemang i det vi gör?

Läs mer om att bygga patrull här >>

Läs mer om scoutmetoden

Vad har scouterna önskat att få göra?

Vad tyckte scouterna om under de andra terminerna? Och vad har de önskat göra under den här terminen? Väv in scouternas önskemål på ett bra sätt med de övriga aktiviteterna.

Gör det ännu roligare!

Välj ett tema för terminen

Gör det ännu roligare genom att ha ett tema under terminen! Det finns färdiga terminsprogram med teman som exempelvis Harry Potter, Atlantis och Pirater. Genom att ha ett övergripande tema på terminen får ni inspiration till roliga ceremonier, kläder eller symboler som scouter och ledare kan ha på mötena och kan skapa roliga berättelser som inledning till de olika aktiviteter ni lägger in på programmet.

Våga utmana!

Barn och unga kan mer än vad vi ibland tror. Utmana gärna era scouter genom att göra det lite svårare och klurigare. Tänk på att alla måste kunna hänga med så klart. Men vi vet att brist på stegring är en av anledningarna till att scouter slutar. De vill få variation och få testa på nya saker.

Praktiska frågor

När ni bestämt er för frågorna ovan är det dags att fokusera på det praktiska:

  • Hur ofta vill vi ha möten och när? Exempelvis möte var (eller varannan) onsdag, eller möte på helgen. Längd på mötet?
  • Hur många ledare har vi? Hur ofta kan de vara med? Finns det datum vi redan nu vet när inte alla kan komma?
  • Hur många övernattningar vill vi ha under terminen?
  • Finns det gemensamma aktiviteter att ta hänsyn till? Vårläger? Sommarläger? Kårläger?
  • Var ligger terminens helgdagar som vi behöver ta hänsyn till?

Gör en grovplanering

Lista alla datum för möten och övernattningar. Skriv ner en grovplanering av varje möte i ett dokument. Sen kan ni gå vidare och planera detaljerna för respektive möte och för era övernattningar.

Nästa steg

När grovplaneringen är klar är det dags att fundera på finliret.

Planera möten

När ni vet vad varje möte ska handla om är det dags att planera detaljerna för mötet.

Planera övernattningar

Det är mycket praktiskt att fundera på inför en hajk eller läger. Här kan du få tips och idéer.

Säker scout

Att bedriva säker scouting är en självklarhet. I broschyren Säker scout finns många tips på hur aktiviteter planeras på ett säkert sätt.