Planera och hålla ett scoutmöte

Ett scoutmöte ska vara roligt! Genom att förbereda mötet och anpassa det till din scoutgrupp så kommer både scouter och ledare ha en rolig stund.

Inför varje möte

För varje möte behövs en detaljplanering för att mötet ska flyta så smidigt som möjligt.

Passa in i terminsplaneringen

Har ni satt något övergripande mål med terminen? Hur passar mötet in med övriga möten under terminen? Behövs flera möten i rad för att hinna klart? Börja inte med att planera enskilda möten förrän ni gjort en grovplanering av terminen.

Terminsplanering

Vad är syftet med mötet?

Vad är det scouterna ska få uppleva under mötet och vad är syftet med det? Om ni valt några övergripande målspår för terminen så fundera på hur ni kan få in dem på mötet. Hur skulle aktiviteten förändras om ni väljer något annat målspår som scouterna också behöver öva på? Bara för att ni har utvalda målspår för terminen behöver inte varje möte använda exakt samma.

Målspår
memorybrickor om demokrati som ligger på en gräsmatta

Hur arbetar ni under mötet?

Scoutmetoden består av sju delar som exempelvis friluftsliv, patrullen, lyssnade och stöttande ledarskap och learning-by-doing. De är centrala delar i det som utgör scouting och är hur vi gör scouting, oavsett vilken aktivitet det är.

Scoutmetoden

Vad behöver ni förbereda?

  • Vad behöver ni förbereda innan mötet?
  • Vem plockar fram vad innan ni drar igång?
  • Hur ser ni till att det blir smidiga övergångar mellan mötets olika delar?
  • Vet alla ledare vad som ska hända och vad som förväntas av dem?

Ju mer ni tänkt igenom innan mötet börjar, desto lättare blir det att vara ledare. Och scouterna får dessutom ett roligare möte.

Mötets struktur

Varje möte har ett unikt innehåll, men följer ändå samma mönster. Upplägget skapar trygghet och igenkänning för ledare och scouter.

Ceremoni

Mötet inleds med en ceremoni. Syftet är att varje scout ska bli sedd och välkomnad samt att skapa tydlig start på mötet. Att samla
scouterna i en ring och skicka runt något är ganska vanligt.

Lek

Sedan leker vi  ofta en lek. Syftet är att ha roligt, lära känna varandra och att scouterna får röra på sig. Tips: se till att variera lekarna och anpassa lekval till mötets tema. Ibland räcker det med att byta namnet på leken. För de äldre scouterna kan leken vävas in i programpasset. Det blir kanske en stafett där scouterna får testa sina kunskaper eller en klurig utmaning där de lär sig nya saker samtidigt.

Programpass

Därefter kommer mötets innehåll, det som ni ledare planerat att scouterna ska lära sig/öva på/tänka och känna kring.

Reflektion

Efter programpasset samlas vi för reflektion i patrull eller i stor grupp beroende på scouternas behov och ledartillgång.

Frågor att utgå från: Vad gjorde vi? Hur kändes det? Vad lärde du dig? Tänk på att alla ska få chans att komma till tals.

Ceremoni

Avslutningsvis är det dags för ceremoni igen. Den här gången är syftet att tacka för idag, markera ett tydligt slut på mötet och berätta vad
som händer nästa gång. Avsluta med samma ceremoni som inledningen eller något annat. Huvudsaken är att start- och slutceremoni är lika från möte till möte.

Anpassa till gruppens behov

Vi funkar olika! Scouterna vill att alla barn och unga ska kunna vara med, utifrån sina förutsättningar. Det bästa scoutmötet är anpassat efter vad just er grupp tycker om, klarar av och behöver träna på.

ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte, men innebär ändå behov av ett anpassat ledarskap.

Mer inspiration

Det finns mycket mer inspiration att få för att få till bra möten och en bra termin.

Aktivitetsbanken

I Aktivitetsbanken finns färdiga aktiviteter, alla sorters lekar, tips på ceremonier och en massa mer.

Planera övernattning

Få tips och idéer till hur ni planerar en riktig rolig hajk eller läger under terminen.

Säkra aktiviteter

Att bedriva säker scouting är en självklarhet. I broschyren Säker scout finns många tips på hur aktiviteter planeras på ett säkert sätt.

Frågor & svar

Nej. I Scouterna lär vi oss tillsammans genom att göra. Planera mötet tillsammans med ditt ledargäng. Om du vill lära dig mer så titta igenom Leda scouting-sidorna på hemsidan.

Att vara scoutledare handlar främst om att göra scoutverksamhet tillsammans med scouterna i din grupp. Att ge unga möjlighet att utvecklas och växa är viktigare än att genomföra en aktivitet korrekt. Som scoutledare är du stödjande och lyssnande. Du har ett schysst bemötande, skapar trygghet i gruppen och ger alla chans att utvecklas efter sina förutsättningar. Lär dig mer om scoutledarskapet på scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting.

Scoutmetoden är vad som gör scouting till scouting. Vi använder oss av metodens delar när vi gör våra aktiviteter; patrullsystemet, scoutlag och löfte, learning by doing, symboliskt ramverk, lokalt & globalt samhällsengagemang, friluftsliv, stödjande & lyssnande ledarskap.

Läs mer om scoutmetoden på scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting.

Många ledare brottas med att fånga gruppens uppmärksamhet och skapa ett lugn i gruppen. Här kommer några tips som underlättar:

  • Berätta och visa vad som ska hända. Meddela både i förväg och i början av mötet vad ni har planerat för mötet. Använd dig gärna av både bilder och ord för att visa vad som ska hända. Med hjälp av en punktlista eller ett bildschema över vad som ska hända är det lättare att hänga med i vad du berättar och hjälper den som har svårt att komma ihåg.
  • Det är ofta svårt att hålla uppmärksamhet under en längre tid på någon som pratar så ge korta, stegvisa instruktioner när ni genomför aktiviteter. Har gruppen svårt att fokusera under en längre tid, variera aktiviteterna oftare.
  • Stämningen i gruppen påverkas av dig som ledare. Med ett lugnt kroppsspråk och tonfall hjälper du gruppen till lugn. Om du känner att det är svårt, ta hjälp av en ledarkompis. Byts av när det blir svårt att hålla ditt eget lugn och prata om hur ni kan hjälpa varandra i de lägena.

 

Anpassat Ledarskap

Scouternas webbkurs i Anpassat ledarskap ger verktyg för ditt ledarskap som underlättar för alla i gruppen och dig ger extra kunskap kring hur du leder barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD och autism.

Gå webbkursen Anpassat Ledarskap

http://www.scouterna.se/ledarskap-och-utbildning/anpassat-ledarskap/

Se filmen med tips från ledare Ledartips https://youtu.be/J2maPyNNqts

Ladda ner ledartips från webbkursen Anpassat Ledarskap på scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/planera/anpassade-scoutmoten

 

Patrullsystemet

Patrullsystemet som är en del av scoutmetoden ger scouter möjlighet att samarbeta i mindre grupper och ger ett tryggt sammanhang där barnen får möjlighet att samarbeta och utvecklas. Att låta barnen göra aktiviteter i patruller kan hjälpa till att skapa lugna grupper. Läs mer om patrullsystemet på scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/fordjupning/bygga-patrull.

Som ledare ingår du i ett ledarteam som tillsammans ansvarar för en av kårens avdelningar. Många av ledarna har egna barn på avdelningen men det är viktigt att komma ihåg att du är med främst som ledare och inte som förälder. Många brukar rekommendera att ledarna i teamet tar hand om varandras barn, det vill säga om ens eget barn behöver handledning eller tröst så tar en annan ledare hand om det.

Friluftslivet är på många sätt en viktig del av scouting och det är inte en förutsättning att vara bra på friluftsliv för att vara scoutledare. Du som är ny ledare kan ha varit scout sedan tidigare eller så är scouting och friluftsliv helt nytt. Båda utgångspunkterna är bra och det finns flera sätt att lära sig mer för den som vill. I Scouterna lär vi oss oftast genom att göra. Be dina ledarkollegor att visa och förklara när ni gör aktiviteter.  Har du intresse av att gå en friluftsutbildning fråga din avdelningsledare eller kårordförande hur scoutkåren kan stötta dig. Scouternas folkhögskola erbjuder både vidareutbildningar och utbildning för nybörjare i friluftsliv. Läs mer på hemsidan och hitta nästa kurstillfälle i kurskatalogen.

Boken Leva Friluftsliv och ledarmaterialet Lära Friluftsliv finns på de flesta scoutkårer och går att beställa som paket via Scoutshop.se.