Så bemöter du barns oro

Just nu är många oroliga över det ökande våldet i samhället – inte minst barn och unga.  

Det betyder att ni som är ledare kan få många frågor från era scouter. Då är ett lyssnande och stödjande ledarskap extra viktigt. 

“Du som scoutledare kan behöva svara på massor av olika frågor, för att du är en viktig vuxen.”

Trygga Möten
Scouter i grupp på klippa, som blickar in i kameran

Tips till scoutledaren

Här finns tips för hur ni kan prata med scouterna och bemöta deras tankar och känslor. Att fortsätta med vardagen, ha scoutmöten och skapa trygghet är viktigt. 

Aktiviteter/övningar för scoutmötet

Vill ni prata med scouterna om det som händer i samhället på ett scoutmöte? Här hittar du som ledare stöd för att planera mötet. Utgå från fakta, förmedla lugn och inge hopp. 

Promenad bland känslor
För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor och dela med sig av dem till resten av gruppen. En övning i att bara vara i naturen och känna in den.

Må bra-koll
Scouterna får fundera på vad som egentligen är viktigast, vad man ska prioritera och hur man ska leva på bästa sätt.

Rättigheter som jag inte kan vara utan
Scouterna ska lär sig om och får diskutera mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter på ett för dem lätt och förståeligt sätt.

Utforska känslor
I den här övningen får scouterna träna reflektionsförmågan, hitta fler ord för olika känslor samt öka medvetenheten och förmågan att läsa av och förstå sina egna och andras känslor.

Råd och stöd

Scouterna erbjuder råd och stöttning för alla våra medlemmar och scoutkårer där du kan vända dig med frågor, tankar eller problem. Vi har även jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat.

Läs mer här

Stöd hos andra organisationer

Det finns många organisationer som är duktiga på att hantera jobbiga frågor och där du som är ung eller vuxen kan få stöd eller hjälp. Här kan du läsa mer om dessa organisationer.

Hjälp och stöd hos andra organisationer

Trygga möten

Scouterna ska vara fritt från kränkningar och övergrepp, i alla former. Därför jobbar vi med Trygga möten. Vi gör det genom att lära barnen hur man respekterar och är snälla mot varandra samt ser till att ledare alltid agerar och vet hur man ska agera om något händer.

Trygga Möten