Nyhet2 oktober 2023

Tips till scoutledaren: Så kan du prata med dina scouter om svåra saker 

Utgå från fakta, förmedla lugn, skapa trygghet och en känsla av hopp. Det är några av de saker du kan tänka på när du träffar scouter som upplevt eller hört talas om något som känns stort eller skrämmande.

I samhället dyker stora händelser upp när vi minst anar det. Det kan vara en naturkatastrof, en pandemi, en brand, ett allvarligt brott eller en upptrappning av gängvåld i vår närmiljö. Ibland drabbar det enskilda personer och ibland är det en större del av befolkningen i en stadsdel, kommun eller hela landet som drabbas. Oavsett vilket så för det med sig känslor som kan vara svåra att förstå själv. Det kan skapa en oro hos både barn och vuxna som ibland behöver ventileras och pratas om. Det är där du som scoutledare har en viktig roll.

En viktig del är att fortsätta med vardagen och ha scoutmöten som planerat. När du möter dina scouter är det bra om du förmedlar en känsla av lugn, trygghet och att saker är som vanligt. Ditt lyssnande och stödjande ledarskap är ditt viktigaste verktyg. Du behöver vara beredd på att både svara på frågor från dina scouter, men också att vara uppmärksam på oro som inte hörs eller syns. Det kan till exempel vara att du märker att en scout inte beter sig som hen brukar, men som kanske inte kan sätta ord på hur hen mår. Fråga hur hen mår och erbjud ett lyssnande öra, eller fundera på om scouten har något annat behov du kan hjälpa till med.

Du som scoutledare kan behöva svara på massor av olika frågor, för att du är en viktig vuxen.

Här kommer några tips på vad du kan tänka på:

  • Var uppmärksam på vad scouterna pratar om på scoutmötet. Frågar de en ledare om situationen eller diskuterar de med sina scoutkompisar? Om du märker oro – fånga upp det! Du kan till exempel svara på frågor, hjälpa dem sätta ord på sina känslor eller bara finnas där som ett tryggt, vuxet stöd. Var uppmärksam även på de som inte pratar eller ställer frågor – oro syns inte alltid utanpå.
  • Låt scouterna få utrymme att ställa frågor och uppmuntra dem gärna till det. Försök ge svar på en nivå de förstår. Var tydlig och saklig, men se till att du förmedlar trygghet och inte skapar rädsla.
  • Var påläst så att du kan bemöta eventuella frågor med fakta. Håll dig uppdaterad via pålitliga nyhetskällor. SVT:s Lilla Aktuellt, som riktar sig till barn, kan vara bra att titta på och läsa.
  • Otäcka bilder och filmklipp sprids på nätet. Var uppmärksam på att scouterna eventuellt kan ha sett bilder och klipp på de sociala plattformar där de befinner sig. Detta kan skapa oro och lämna utrymme för missuppfattningar och ryktesspridningar. Prata med dem om vad de sett eller hört. Diskutera tillsammans vilka källor som är mer pålitliga än andra, vad som kan vara sant och vad som kan vara fejk. Påminn scouterna om att det kan vara olagligt eller olämpligt att sprida vidare vissa bilder och klipp.
  • Förmedla lugn, trygghet och hopp. Berätta gärna att vuxna, poliser och politiker tar sitt ansvar och gör allt de kan för att situationen ska bli bättre, oavsett vad det handlar om.
  • Fånga upp eventuella diskussioner som pekar ut vissa människor eller grupper. Ibland börjar rykten gå kring vem som bär ansvaret och risken finns att detta vinklas av olika extrema grupperingar i samhället. Om du märker att samtalen börjar kretsa kring exempelvis rasism eller liknande, ta tillfället att prata med dina scouter om värderingar.
  • Återkoppla till föräldrar och vårdnadshavare angående vad ni pratat om och vad scouterna har frågat om. Det kan också vara bra att föräldrar får veta om att ni som ledare uppfattat oro i gruppen, så de kan fortsätta samtalet hemma. Tipsa dem gärna om länkarna nedan.

Här hittar du mer information om hur du kan prata med barn om stora eller svåra händelser:

Tips på länkar du kan titta på tillsammans med barn

Lilla RB (Rädda Barnen): lilla.raddabarnen.se

Lilla Krisinfo (MSB, Krisinformation.se): https://lilla.krisinformation.se/

Tips för vuxna som vill lugna oroliga barn


Så pratar du med barn om otäcka händelser (Bris): https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/bris-stodverksamhet/sa-pratar-du-med-barn-om-otacka-handelser/

Så pratar du med barn om svåra händelser (Rädda Barnen): https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

Lugna, lyssna, stärk (vägledning för vuxna från Rädda Barnen): https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/lugna-lyssna-stark/

Bris vuxentelefon om barn: 0771-50 50 50. Till “Bris vuxentelefon - om barn” kan du vända dig med frågor om barn. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Vardagar 09.00-12.00.

Mer information om hur Scouterna arbetar med trygg verksamhet för barn och unga: https://www.scouterna.se/trygga-moten/

Här kan du läsa mer för dig som är scoutledare och hitta tips på bland annat aktiviteter/övningar till scoutmötet: https://www.scouterna.se/trygga-moten/rad-och-stod/sa-bemoter-du-barns-oro/

Källor: Rädda Barnen, Trygga möten

Liknande nyheter

06 maj 2024

Hitta nyckeln till naturen

Scouterna Anton och Emma reflekterar över sin relation till naturen. Vad är det som gör att de mår så bra ute i det vilda? Hur kan en strömmande fors...

24 apr 2024

Scouterna är nominerade till Stora Kommunikationspriset

Naturens krafter slog till med oväntad styrka under förra årets World Scout Jamboree i Sydkorea. Trots många oväntade händelser och vändningar...

22 apr 2024

Äntligen re-adventure i Scoutshop

Vi satsar på re-adventure! Nu erbjuder Scoutshop.se en secondhand-lösning som gör så att fler kan använda samma scoutplagg. Re-use dina scoutkläder,...