Rapporter

Här kan du ladda ner rapporter om Scouternas verksamhet, exempelvis årsredovisningar och verksamhetsrapporter.

Insamling, Årsredovisning & rapporter

Effektrapport 2018 – Lägereldsrapport

Ladda ner PDF (958,8 KB)

Årsredovisning & rapporter

Effektrapport 2019

Ladda ner PDF (41,9 MB)

Insamling, Årsredovisning & rapporter, Övriga handlingar

Effektrapport 2020

Ladda ner PDF (35,0 MB)

Årsredovisning & rapporter

Hållbarhetsrapport 2021

Ladda ner PDF (441,0 KB)

Årsredovisning & rapporter

Hållbarhetsrapport Scouterna 2022

Ladda ner PDF (909,9 KB)

Årsredovisning & rapporter

Jamboree 2017 Scouterna slutrapport

Ladda ner PDF (47,7 MB)

Insamling, Årsredovisning & rapporter, Övriga handlingar

Lägereldsrapporten 2020

Ladda ner PDF (1,3 MB)

Årsredovisning & rapporter

Novus grafrapport Scouterna Ungas syn på ledarskap

Ladda ner PDF (679,1 KB)

Årsredovisning & rapporter

Novusrapport NPF i Scouterna 2020

Ladda ner PDF (1,2 MB)

Årsredovisning & rapporter

Novusundersökning om mångfald 2014

Ladda ner PDF (920,3 KB)

Årsredovisning & rapporter

Revisionsberättelse Scouterna Signerad 2020

Ladda ner PDF (309,8 KB)

Årsredovisning & rapporter

Scouternas stadgar 2020

Ladda ner PDF (194,9 KB)