Foto: Anton Nilsson

Ledare på WSJ 2023

Att åka som ledare på världsscoutjamboreen i Sydkorea är en möjlighet för dig att få vara med om en häftig resa, utvecklas som person och ledare samtidigt som du bidrar till och får se unga växa och vara med om en unik upplevelse. Du gör det möjligt för nio scouter att vara med om sitt livs scoutupplevelse, inga ledare – inga scouter.

Som avdelningsledare ansvarar du tillsammans med tre andra vuxna för en grupp bestående av 36  svenska deltagare. Ni träffar er avdelning två gånger innan avfärd på obligatoriska förträffar för att lära känna varandra och förbereda er. Utöver det ingår det även två ledarträffar. Du är deltagarnas fasta punkt och främsta påhejare i en unik, virvlande och utmanande upplevelse. Samtidigt utvecklas du själv som ledare och får ta del av jamboreeupplevelsen.

Temat för den svenska kontingentupplevelsen av världsscoutjamboreen i Korea är ”Min röst – din röst”. I detta ryms ett par aktuella och relevanta teman kopplat till just Sydkorea och den svenska kontingentens deltagande. Vi kommer att fördjupa oss i begrepp och fenomen som demokrati, yttrandefrihet, källkritik, jämlikhet och respekt. Programmet kommer att utmana våra normer och värderingar i en miljö och kontext där trygghet, respekt och förtroende är grundvärderingar, de behövs för att själv våga och kunna utrycka sig. Temat handlar om att medvetet forma sin tanke och åsikt, känna tryggheten att göra den hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i andra människors idéer, åsikter och röster. Förändringen börjar med mig - och tillsammans gör vi skillnad!

Vad händer nu? (våren 2023)

Förträff med avdelningen

Våren 2023

Under våren har ni förträff 2 inom avdelningen.

Förberedelser

Våren 2023

Profilpaketet skickas ut under våren. Du ser till att dina vaccinationer är uppdaterade, du hittar rekommendationer kring vaccin här. Ni som avdelningsledare behöver också samla in passkopior från deltagarna. Se mer information längre ner på sidan.

Avresa

Juli 2023

Dags för avfärd! Äventyret väntar nu i Sydkorea!

Jamboree

1-12 augusti

Äntligen! Efter fyra år är det dags för en ny världsscoutjamboree.

Dags att samla in passkopior! 

Nu är det dags för alla er ledare att samla in passkopior från deltagarna och varandra i ledarteamet! Vår starka rekommendation är att ni förvarar kopiorna i en mapp i er kanal på Teams. Där kan ni garantera att de ligger säkra och tas bort efter arrangemanget. Exakt hur ni samlar in kopiorna är upp till er, men förslagsvis ber ni era scouter skicka passkopor via mejl.


Ni kan göra kontrollerna om uppgifterna stämmer gentemot deltagarens och ledarteamets uppgifter i Scoutnet, samt om passet har tillräckligt lång giltighetstid löpande (sex månader efter avresa) och ge Admin ett OK via Teams eller Discord när samtliga i avdelningen är kollade, senast den 10 april.Vi rekommenderar också att ni tar med er en uppsättning utskrivna kopior under resan.

Om Korea

Sydkorea – vårt mål och landet där vi kommer uppleva världsscoutjamboreen 2023. Ett land med många kontraster, traditionellt och modernt på så många sätt.

Nyfiken på Korea - föreläsningsserie

Sydkorea är kontrasternas land. Ta chansen att lära dig med. Vid sex tillfällen har du möjlighet att lyssna på spännande berättelser från olika perspektiv och på olika ämnen. Inga föranmälningar krävs, och du kan delta på vilka tillfällen du vill.

Förpatrullen

Vi skickade iväg en förpatrull med tre spejare som under några dagar har rekat läget inför vår kontingentsresa till Sydkorea. Läs deras bästa tips!

Filmer från lägerområdet

Under 2022 besökte Erik och Katarina, Heads of Contingent, lägerområdet i SaeManGum och rekade läget åt oss. På youtube kan du titta på några klipp från området!

Nyhetsbrev

Här hittar du nyhetsbreven vi mejlar ut under 2023.

Vanliga frågor

Vi bor i tält.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

Det innebär att alla svenska scouter samverkar och tar gemensamt ansvar för varandra inför, under och efter Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som planerar och håller ihop resan. Som deltagare har du hela tiden svenska ledare med dig och det finns en kontingentledning som tar ansvar för att hela resan genomförs så bra som möjligt. Även för avdelningsledare och IST finns stöd att få genom kontingentledningen. Vi reser för att möta världen – tillsammans.

Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

Vi vill att alla som ska åka på världsscoutjamboreen ska få en fantastisk upplevelse. Vi vill rekrytera de bästa avdelningsledarna. Att vara avdelningsledare är ett stort ansvar, en härlig utmaning som är väldigt utvecklande. Det är också något som kräver stort engagemang, både i tid och energi. Vi har därför valt att ge avdelningsledarna ett lägre pris för att premiera de personer som väljer att kliva på uppdraget som avdelningsledare. Det är också lättare för de som åker som deltagare att hitta hjälp att finansiera sin resa via fonder och stipendier. Ju äldre man är desto svårare är det att hitta stipendier för sådana här arrangemang.

Ja, i deltagaravgiften ingår en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar vilket för de flesta är när man ankommer till avreseflygplatsen. För de IST som valt alternativet utan rundresa börjar försäkringen gälla först när man ansluter till kontingenten i samband med den samling för IST som är planerad innan lägret.

Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.

Filtrera

Inga resultat